Obrócone znaki drogowe

W trakcie codziennych patroli Strażnicy Miejscy bardzo często ujawniają obrócone znaki drogowe. Niestety są to ciągle powtarzające się incydenty.

W przeciągu ostatnich dni patrol Straży Miejskiej ujawnił w Centrum miasta oraz w Sołectwach 12 obróconych znaków drogowych.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego – znaki zostały na miejscu obrócone do pozycji prawidłowej.

Warto zwrócić uwagę, że wiele odwracanych przez wandali znaków ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego np. znak  przejście dla pieszych, ustąp pierwszeństwa przejazdu itp. Takie negatywne zachowania mogą spowodować bardzo poważne zagrożenie na drodze.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wizje z Wydziałem Ochrony Środowiska

Strażnicy Miejscy prócz standardowych czynności wykonywanych codziennie, co jakiś czas udzielają również pomocy pracownikom innych Wydziałów Urzędu Miasta w Mikołowie. W tym tygodniu udzielano pomocy min. pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska – przy wizjach lokalnych dotyczących drzew rosnących w pasach drogowych.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Potrącona sarna

W dniu 14 września 2020r Strażnicy Miejscy w trakcie patrolu ujawnili na ul. Staropodleskiej potrąconą sarnę. Niestety zwierzę nie przeżyło kolizji z jakimś nieustalonym pojazdem. W celu niedopuszczenia do ewentualnych dalszych zdarzeń drogowych, miejsce zabezpieczono i powiadomiono odpowiednie służby, które zabrały martwe zwierzę.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

„Bezpieczna droga do szkoły”

Od 01 września 2020r Strażnicy Miejscy wraz z Policją prowadzą działania w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Strażnicy Miejscy od poniedziałku do piątku pomagają przechodzić dzieciom na przejściach dla pieszych w rejonie ul. św. Wojciecha i ul. Musioła. W miarę możliwości kadrowych prowadzone są również patrole piesze Parku Planty. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności na drodze, szczególnie w rejonach szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, oraz miejsc, gdzie grupuje się młodzież i dzieci.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Interwencje w trakcie patroli

W trakcie codziennych patroli przeprowadzane są czasem nietypowe interwencje. Kilka ostatnich przykładów poniżej dotyczy: węża na posesji oraz otwartej pokrywy studzienki ciepłowniczej.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Dzień Strażnika Miejskiego

Od wielu lat w dniu 29 sierpnia obchodzimy ogólnopolski Dzień Strażnika Miejskiego.

Bardzo dziękujemy za życzenia;

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz