Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady śniegu

Od godz. 20:00 dnia 20.01.2023r do godz. 11:00 dnia 21.01.2023r prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm. Prognozuje się także porywy wiatru do 60 km/h, które będą powodować zawieje śnieżne.

Link: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Komunikaty i ostrzeżenia / Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (katowice.uw.gov.pl)

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Pomagamy „odpalić” silniki za pomocą boostera

Z uwagi na okres zimowy i przymrozki miały miejsce kolejne przypadki udzielania przez Strażników Miejskich pomocy mieszkańcom w przypadku gdy akumulatory ich samochodów odmówiły posłuszeństwa. Tego typu pomoc jest udzielana najczęściej w godzinach wczesno rannych.

W takich przypadkach (jeśli tylko jest wolny patrol) przyjeżdżamy na miejsce i staramy się pomóc „odpalić” silnik przy użyciu specjalnego urządzenia rozruchowego, które jest w posiadaniu Straży Miejskiej w Mikołowie.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

„Bezpieczne Ferie”

Od dnia 16 stycznia 2023r Straż Miejska wraz z Policją prowadzi działania p/k „Bezpieczne Ferie”. W trakcie naszych czynności dokonujemy sprawdzeń miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży np. placów zabaw, okolic zbiorników wodnych, boisk szkolnych, Parku Planty itp

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Przypominamy o konieczności odśnieżania dachów i chodników

W dniu dzisiejszym Strażnicy Miejscy przypominali o konieczności odśnieżania chodników i dachów. W Centrum miasta zabezpieczaliśmy również miejsca gdzie takie czynności miały miejsce.

Przypominamy:

  • Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

  • Za samą ulicę odpowiada zarządca drogi – zależnie jaki ma ona status (droga powiatowa, gminna itp).

  • Zagrożenie na chodniku może pochodzić z nieodśnieżonego dachu. Obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest zrzucanie zwłaszcza zwisającego z dachu czy gzymsów śniegu czy sopli lodu.
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Biuro św. Mikołaja – jak co roku również w Straży Miejskiej

Przypominamy, że jak co roku w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 1 ulokowało się Biuro św. Mikołaja. Dary można było również przynosić do siedziby Straży Miejskiej w Mikołowie w godzinach od 7.00 do 21.30.

Dziękujemy darczyńcom, kolejne już zostawione u nas prezenty dostarczymy jeszcze dzisiaj do Biura św. Mikołaja.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ostrzeżenie WCZK o pogorszonej jakości powietrza (ALARM II stopnia) – ryzyko przekroczenia poziomu informowania

Ostrzeżenie WCZK o pogorszonej jakości powietrza (ALARM II stopnia) – ryzyko przekroczenia poziomu informowania. Od godziny 00.00 w dniu 16.12.2022r do godziny 24.00 w dniu 16.12.2022r występuje ryzyko przekroczenia poziomu informowania 100ug/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Jakość powietrza będzie zła.

Link: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Komunikaty i ostrzeżenia / Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (katowice.uw.gov.pl)

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz