Kontakt

emblemat

43-190 Mikołów ul. Rynek 7 I piętro,

tel.: 32 226 02 91 
tel. alarmowy: 986

komendant: mgr Bogusław Łuczyk

z-ca komendanta: mgr Janusz Grzymała

 

straż miejska siedziba

e-mail: bsm1@mikolow.eu

Informujemy, że wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 21.00. 
Podany adres email nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o naruszeniach prawa.

godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 22.00.

Lokalizacja Straży Miejskiej (Mapa):

http://bit.ly/lokalizacjaSM