Kontrole czym mieszkańcy palą w piecach

W ostatnich tygodniach coraz częściej mamy problem z tzw. „niską emisją” która jest głównym powodem występowania smogu.  Min z tego powodu przystąpiliśmy do ?zmasowanych? kontroli sprawdzając czym mieszkańcy palą w piecach grzewczych i paleniskach.

Ustawa z 14 grudnia 2012r ?o odpadach? nadała burmistrzowi uprawnienia do wykonywania i zlecania takich kontroli.
Strażnicy Miejscy w Mikołowie otrzymali specjalne upoważnienia do przeprowadzania kontroli spalania.

Straż Miejska ma prawo wejść do domów oraz zakładów i sprawdzić, czym są one opalane, czy w piecu nie spala się odpadów (np. plastików i śmieci). W przypadku utrudniania lub udaremnienia wykonania takiej czynności, osoba taka naraża się na odpowiedzialność karną przewidzianą w art. 225 § 1 Kodeksu Karnego, która zagrożona jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Tylko w okresie od 20.11.2015r do 16.12.2015r. przeprowadziliśmy 52 kontrole spalania w piecach, z których sporządzono protokoły kontroli ? zgodnie z Ustawą ?prawo ochrony środowiska”.

skanuj0026

piec spalanie sklejka

piec sklejka

Polecamy stronę internetową: http://czysteogrzewanie.pl/

oraz dział PORADY na naszej stronie internetowej: „spalanie w piecach domowych”