Działania Straży Miejskiej – listopad 2015r

Sprawozdanie za okres od 21.10.2015r do 19.11.2015r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono: 431 zdarzeń (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej ? czynności zakończono.                                  2. Wspólnie z Wydziałem Promocji założono stronę internetową www.strazmiejska.mikolow.eu która jest prowadzona na bieżąco ? czynności zakończono. 3. Zabezpieczenie wyborów Parlamentarnych w dniu 25.10.2015r w Mikołowie ? czynności zakończono.                                                                                                                                             4. Udział wraz z Policją w akcji ?ZNICZ? w dniach 31.10.2015r, 01.11.2015r i 02.11.2015r – czynności zakończono.
5. Zabezpieczenie obchodów Święta Niepodległości w dniu 11.11.2015r ? czynności zakończono.
6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.
7. Zabezpieczenie spotkania piłkarzy Ruchu Chorzów z kibicami w MDK w dniu 17.11.2015r ? czynności zakończono.
8. Wspólnie z Biurem Zarządzania Kryzysowego omówiono sprawy dotyczące możliwości rozbudowania monitoringu na terenie Mikołowa (udzielono odpowiedzi) ? czynności zakończono.
9. Przekazano ?Gazecie Mikołowskiej? informacje na temat bezpiecznego dowożenia dzieci szczególnie w okolicy SP nr 3 ? czynności zakończono.
10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej ? dokonano przeglądu prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) ? czynności w toku.
11. Stała kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego ul. Zamkowej (zakaz ruchu) – czynności w toku.
12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska ? czynności w toku.
13. Wspólnie z Wydziałem Gospodarki Mieniem i Biurem ds Ochrony Zabytków – czynności związane z ?inwentaryzacją? reklam umieszczonych na terenie Mikołowa ? czynności w toku.
14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? czynności w toku.
15. Z polecenia Burmistrza wspólnie z Centrum Integracji Społecznej ? przeprowadzono i wprowadzono w życie pierwszy etap akcji związanej z przeprowadzaniem dzieci przez przejścia dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3 tzw. ?Agatki, Stopki? ? czynności w toku.
16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych ? czynności w toku.
17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa? czynności w toku.
18. Z polecenia Burmistrza dokonano ponownej analizy stanu ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 (zaproponowano możliwe rozwiązania sytuacji) ? czynności w toku.                                                                                                                                                        19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole) – czynności w toku.
20. W dniu 17.10.2015r. udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia ?Bezpieczny Powiat Mikołowski? które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Mikołowie ? czynności zakończono.                                                                                                                                          21. Żebractwo (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.                   22. Z polecenia Burmistrza ? konsultacje z Wydziałem Komunalnym ? w sprawie zanieczyszczonych oczek wodnych na terenie parku Planty w Mikołowie, wprowadzanie tablic informacyjno ostrzegawczych przy stawku – czynności w toku.
23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu ?odpady niczyje? ? czynności w toku.
24. Sporządzono projekt budżetu (wydatków) Straży Miejskiej na rok 2016 (dokonano korekty) – czynności w toku.
25. Udział w Sesji Rady Miasta Mikołowa w dniu 27.10.2015r. – czynności zakończono.    26. Zabezpieczenie ?Międzynarodowych Wyścigów Psich Zaprzęgów? na Kamionce w dniu 14.11.2015r ? czynności zakończono.
27. Udział w czynnościach związanych z audytem informatycznym Urzędu Miasta oraz z tym związanymi szkoleniami ? czynności zakończono.
28. Organizacja i przeprowadzenie ?Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości? w dniu 14.11.2015r. ? czynności zakończono.
29. W dniach 29.10.2015r udzielono asysty Zakładu Gospodarki Lokalowej w trakcie komisyjnego otwarcia lokalu na ul. Rynek ? czynności zakończono.
30. Z polecenia Burmistrza konsultowano z Naczelnikiem Wydziału Komunalnego propozycję zmiany organizacji ruchu na ul. 27 stycznia (udzielono odpowiedzi) ? czynności zakończono.
31. W dniu 16.11.2015r. pracownicy Straży Miejskiej brali udział w szkoleniu związanym z audytem ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych ? czynności zakończono.
32. Zrealizowano czynności zlecone dla Izby Wytrzeźwień w Katowicach ? czynności zakończono.
33. Na polecenie Burmistrza dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez gołębie ? czynności w toku.
34. Z polecenia Burmistrza zgłoszono odpowiednim służbom dziurę w jezdni na ul. Kolejowej (zagrożenie usunięte) ? czynności zakończone.
35. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, okolice szkół i sklepów i inne) ? czynności w toku.
36. Kontrola miejsc zagrożonych zgłaszanych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców ? czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:
1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 431 zdarzeń (w tym interwencji ? nie wyszczególnionych w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.
2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron ? w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) ? czynności zakończono.
3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 18 dni (często po kilka wizji w ciągu jednego dnia ? łącznie około 91 wizje lokalne) – czynności zakończono.
4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych ? 3 ? czynności zakończono.
5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów ? 2 ? czynności zakończono.
6. Pozostałe wyjazdy ? 11 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? czynności zakończono.
7. Wspólne służby z Policją ? 14 ? czynności zakończono.
8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 7 – czynności zakończono.

D. Inne:

1. Interwencje e-mailowe i telefoniczne zgłaszane przez Burmistrza, Z-ców Burmistrza oraz mieszkańców – zostały przeprowadzone i zrealizowane natychmiastowo.