Działania Straży Miejskiej – listopad 2015r

Sprawozdanie za okres od 21.10.2015r do 19.11.2015r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono: 431 zdarzeń (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej – czynności zakończono.                                  2. Wspólnie z Wydziałem Promocji założono stronę internetową www.strazmiejska.mikolow.eu która jest prowadzona na bieżąco – czynności zakończono. 3. Zabezpieczenie wyborów Parlamentarnych w dniu 25.10.2015r w Mikołowie – czynności zakończono.                                                                                                                                             4. Udział wraz z Policją w akcji „ZNICZ” w dniach 31.10.2015r, 01.11.2015r i 02.11.2015r – czynności zakończono.
5. Zabezpieczenie obchodów Święta Niepodległości w dniu 11.11.2015r – czynności zakończono.
6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.
7. Zabezpieczenie spotkania piłkarzy Ruchu Chorzów z kibicami w MDK w dniu 17.11.2015r – czynności zakończono.
8. Wspólnie z Biurem Zarządzania Kryzysowego omówiono sprawy dotyczące możliwości rozbudowania monitoringu na terenie Mikołowa (udzielono odpowiedzi) – czynności zakończono.
9. Przekazano „Gazecie Mikołowskiej” informacje na temat bezpiecznego dowożenia dzieci szczególnie w okolicy SP nr 3 – czynności zakończono.
10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej – dokonano przeglądu prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) – czynności w toku.
11. Stała kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego ul. Zamkowej (zakaz ruchu) – czynności w toku.
12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska – czynności w toku.
13. Wspólnie z Wydziałem Gospodarki Mieniem i Biurem ds Ochrony Zabytków – czynności związane z „inwentaryzacją” reklam umieszczonych na terenie Mikołowa – czynności w toku.
14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych – czynności w toku.
15. Z polecenia Burmistrza wspólnie z Centrum Integracji Społecznej – przeprowadzono i wprowadzono w życie pierwszy etap akcji związanej z przeprowadzaniem dzieci przez przejścia dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3 tzw. „Agatki, Stopki” – czynności w toku.
16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – czynności w toku.
17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa– czynności w toku.
18. Z polecenia Burmistrza dokonano ponownej analizy stanu ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 (zaproponowano możliwe rozwiązania sytuacji) – czynności w toku.                                                                                                                                                        19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole) – czynności w toku.
20. W dniu 17.10.2015r. udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Mikołowski” które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Mikołowie – czynności zakończono.                                                                                                                                          21. Żebractwo (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.                   22. Z polecenia Burmistrza – konsultacje z Wydziałem Komunalnym – w sprawie zanieczyszczonych oczek wodnych na terenie parku Planty w Mikołowie, wprowadzanie tablic informacyjno ostrzegawczych przy stawku – czynności w toku.
23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu „odpady niczyje” – czynności w toku.
24. Sporządzono projekt budżetu (wydatków) Straży Miejskiej na rok 2016 (dokonano korekty) – czynności w toku.
25. Udział w Sesji Rady Miasta Mikołowa w dniu 27.10.2015r. – czynności zakończono.    26. Zabezpieczenie „Międzynarodowych Wyścigów Psich Zaprzęgów” na Kamionce w dniu 14.11.2015r – czynności zakończono.
27. Udział w czynnościach związanych z audytem informatycznym Urzędu Miasta oraz z tym związanymi szkoleniami – czynności zakończono.
28. Organizacja i przeprowadzenie „Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości” w dniu 14.11.2015r. – czynności zakończono.
29. W dniach 29.10.2015r udzielono asysty Zakładu Gospodarki Lokalowej w trakcie komisyjnego otwarcia lokalu na ul. Rynek – czynności zakończono.
30. Z polecenia Burmistrza konsultowano z Naczelnikiem Wydziału Komunalnego propozycję zmiany organizacji ruchu na ul. 27 stycznia (udzielono odpowiedzi) – czynności zakończono.
31. W dniu 16.11.2015r. pracownicy Straży Miejskiej brali udział w szkoleniu związanym z audytem ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych – czynności zakończono.
32. Zrealizowano czynności zlecone dla Izby Wytrzeźwień w Katowicach – czynności zakończono.
33. Na polecenie Burmistrza dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez gołębie – czynności w toku.
34. Z polecenia Burmistrza zgłoszono odpowiednim służbom dziurę w jezdni na ul. Kolejowej (zagrożenie usunięte) – czynności zakończone.
35. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, okolice szkół i sklepów i inne) – czynności w toku.
36. Kontrola miejsc zagrożonych zgłaszanych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców – czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:
1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 431 zdarzeń (w tym interwencji – nie wyszczególnionych w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.
2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron – w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) – czynności zakończono.
3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 18 dni (często po kilka wizji w ciągu jednego dnia – łącznie około 91 wizje lokalne) – czynności zakończono.
4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 3 – czynności zakończono.
5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów – 2 – czynności zakończono.
6. Pozostałe wyjazdy – 11 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – czynności zakończono.
7. Wspólne służby z Policją – 14 – czynności zakończono.
8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 7 – czynności zakończono.

D. Inne:

1. Interwencje e-mailowe i telefoniczne zgłaszane przez Burmistrza, Z-ców Burmistrza oraz mieszkańców – zostały przeprowadzone i zrealizowane natychmiastowo.