Sprawozdanie Straży Miejskiej 2015r

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Mikołowie za 2015r. Sprawozdanie przedstawiamy Państwu w formie prezentacji.

http://www.bip.mikolow.eu/?p=document&action=show&id=17&bar_id=48