Działania Straży Miejskiej – styczeń 2016r

Sprawozdanie za okres od 17.12.2015r do 25.01.2016r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono: zdarzeń 561 (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.eu ? czynności w toku.

3. Wraz z Policją z uwagi na okres przedsylwestrowy przeprowadzono czynności związane z kontrolą sprzedaży fajerwerków ? czynności zakończono.

4. W dniu 31.12.2015r wraz z Policją zabezpieczono imprezę Sylwestrową odbywającą się na mikołowskim Rynku – czynności zakończono.
5. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ze względu na okres zimowy dokonano wielokrotnych kontroli miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana ? czynności w toku.
6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.
7. Asysta w trakcie czynności wykonywanych przez pracowników Zakładu Gospodarki Lokalowej na ul. Okrzei, Stara Droga, Rynek, Żwirki i Wigury, Strzechy ? czynności zakończono.
8. Przekazano rozgłośni ?Radio Katowice? informacje na temat kontroli przez Straż Miejską miejsc przebywania osób bezdomnych ? czynności zakończono.
9. Przekazano ?Gazecie Mikołowskiej? informacje na temat kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych ? czynności zakończono.
10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej ? dokonano przeglądu prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa w tym na ul. Krawczyka, Kolejowej (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) ? czynności w toku.
11. Stała kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego ul. Zamkowej (zakaz ruchu) – czynności w toku.
12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, ? czynności w toku.
13. Zabezpieczenie terenu miasta podczas finału WOŚP w dniu 10.01.2016r ? czynności zakończono.
14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? czynności w toku.
15. Dokonywanie sprawdzeń przebiegu akcji związanej z przeprowadzaniem dzieci przez przejścia dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3 tzw. ?Agatki, Stopki? ? czynności w toku.
16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych ? czynności w toku.
17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz postoju przy ul. św. Wojciecha ? czynności w toku.
18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów ? czynności w toku.

19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole) – czynności w toku.
20. Udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Panią Poseł RP Izabellę Kloc ? czynności zakończono.

21. Żebractwo (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.
22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.
23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu ?odpady niczyje? ? czynności w toku.
24. Sporządzono plan wydatków w zakresie stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych – czynności zakończono.
25. Udział w Sesji Rady Miasta Mikołowa w dniu 16.12.2015r. – czynności zakończono.

26. Udział w spotkaniu przedświątecznym ze społecznością klubu AA ?Powrót? ? czynności zakończono.
27. Interweniowano w sprawie zadymiania na ul. Miodowej, Rynek, Lipowa ? czynności zakończono.
28. Dokonano kontroli przyłączy melioracyjnych w rejonie stawu w parku Planty ? czynności w toku.
29. Wykonano czynności w sprawie wyrzucania śmieci na ul. Kolonia Wojewódzka ? czynności w toku.
30. Wykonano czynności w sprawie uzgodnień (wjazd ciężkiego sprzętu) związanych z remontem budynku przy ul. Jana Pawła II ? czynności w toku.
31. Wdrożono do realizacji system nagrywania rozmów telefonicznych Straży Miejskiej ? czynności w toku.
32. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej ? czynności zakończono.
33. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. ?niską emisyjność?, przeprowadzono szereg kontroli zgodnie z Ustawą ?o ochronie środowiska? ? czynności w toku.
34. Wraz z Policją udział w działaniach ukierunkowanych na bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg ? czynności w toku.
35. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, okolice szkół i sklepów i inne) ? czynności w toku.
36. Kontrola miejsc zagrożonych zgłaszanych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców ? czynności w toku.
37.Udział w potkaniu w Wydziale Komunalnym w sprawie wypracowania zasad postępowania nad bezpańskimi zwierzętami ? czynności zakończono.
38. Udział w zaopiniowaniu wniosku w ramach budżetu obywatelskiego ? czynności zakończono.
39. Wyjazd z osobą bezdomną do noclegowni w Świętochłowicach ? czynności zakończono.
40. Zabezpieczono opadnięte przewody telekomunikacyjne na ul. Wschodniej, usterka została usunięta ? czynności zakończono.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:
1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 561 zdarzeń (w tym interwencji ? nie wyszczególnionych w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.
2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron ? w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) ? czynności zakończono.
3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 15 dni (często po kilka wizji w ciągu jednego dnia ? łącznie około 64 wizji lokalnych) – czynności zakończono.
4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych ? 5 ? czynności zakończono.
5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów ? 4 ? czynności zakończono.
6. Pozostałe wyjazdy ? 12 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? czynności zakończono.
7. Wspólne służby z Policją ? 8 ? czynności zakończono.
8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 2 – czynności zakończono.
9. Dokonano 15 kontroli spalania w piecach, sporządzono protokoły kontroli zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska ? czynności w toku.
10. Wizje lokalne z Zakładem Gospodarki Lokalowej ? 6 ? czynności zakończono.
11. Odwieziono na Izbę Wytrzeźwień ? 1 ? czynności zakończono.
D. Inne:

1. Interwencje e-mailowe i telefoniczne zgłaszane przez Burmistrza, Z-ców Burmistrza oraz mieszkańców – zostały przeprowadzone i zrealizowane natychmiastowo.