WAŻNE TELEFONY

WAŻNE TELEFONY Z TERENU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
(pogrubioną czcionką zaznaczono telefony z terenu Gminy Mikołów)

Policja                                                                     997
Straż Pożarna                                                      998
Pogotowie Ratunkowe                                     999
Pogotowie Energetyczne                                 991
Pogotowie Gazowe                                             992
Pogotowie Wodociągowe                                 994
Telefon ALARMOWY (Policja i PCZK)        112
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie   32 326-04-30,    798-717-178

POLICJA

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie            47 85 582 00 oraz 32 226 21 43
Komisariat Policji Orzesze                                                    47 85 586 10 oraz 32 2215621 Komisariat Policji Łaziska Górne                                        47 85 585 10 oraz 32 22410 77

STRAŻ MIEJSKA

Straż Miejska Mikołów                                                             32 226-02-91
Straż Miejska Łaziska Górne                                                             32 224-44-71,  32 326-09-56

STRAŻ POŻARNA

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie      32 326-23-10
Ochotnicza Straż Pożarna Mikołów                                                    32 326-09-29
Ochotnicza Straż Pożarna Mokre                                                       501-046-982
Ochotnicza Straż Pożarna Bujaków                                                   32 336-14-44
Ochotnicza Straż Pożarna Śmiłowice                                                32 226-14-05
Ochotnicza Straż Pożarna Kamionka                                                32 226-02-89
Ochotnicza Straż Pożarna Paniowy                                                   32 226-50-92
Ochotnicza Straż Pożarna Orzesze                                                    32 221-53-33,  32 737-11-07
Ochotnicza Straż Pożarna Gardawice                                               32 221-31-51
Ochotnicza Straż Pożarna Jaśkowice                                               604-177-982
Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń                                                         32 221-31-60
Ochotnicza Straż Pożarna Woszczyce                                              32 221-51-96
Ochotnicza Straż Pożarna Łaziska Górne                                        32 224-21-20
Ochotnicza Straż Pożarna Łaziska Średnie                                     32 224-21-22
Ochotnicza Straż Pożarna Łaziska Dolne                                        32 224-21-21
Ochotnicza Straż Pożarna Gostyń                                                     32 218-71-94
Ochotnicza Straż Pożarna Wyry                                                        32 218-71-94
Ochotnicza Straż Pożarna Ornontowice                                          32 235-50-96
Zakładowa Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza Elektrownia Łaziska    693-339-319
Terenowa Stacja Ratownictwa KWK Bolesław Śmiały                 32 717-56-66

POGOTOWIE RATUNKOWE

Pogotowie Ratunkowe Mikołów                                         32 226-21-00
Pogotowie Ratunkowe Knurów (teren Ornontowic)                 32 301-97-72, 32 301-98-31
POGOTOWIE GAZOWE

Pogotowie Gazowe Mikołów                                               32 227-31-24
Pogotowie Gazowe Knurów (teren Ornontowic)                       32 235-19-13
Pogotowie Gazowe Orzesze                                                            32 435-07-23
WODNO KANALIZACYJNE

Zakład Inżynierii Miejskiej Mikołów:  Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne / Ciepłownicze                                                                           32 226-21-05, 32 226-21-36
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Ornontowice: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne                                                                                 32 336-12-33
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Tychy: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne (teren: Łaziska Górne / Orzesze / Wyry)       32 325-70-00