System nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 1 stycznia 2016r na terenie całej Polski rozpoczął funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej.

Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Link: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci-glowne/news,7457,darmowa-pomoc-prawna.html