Miesięczne archiwum: luty 2017

Zabezpieczenie charytatywnego biegu ulicznego.

W dniu 11 lutego 2017r Straż Miejska wspólnie z Policją oraz OSP zabezpieczała IV Bieg Charytatywny organizowany przez Gimnazjum nr 1 w Mikołowie. Bieg odbywał się ulicami naszego miasta, dlatego tez konieczne było zamknięcie w tym czasie ruchu drogowego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Nasilone kontrole spalania w piecach.

Straż Miejska w minionym okresie dwóch miesięcy 8.12.2016-6.02.2017 (okres rozliczeniowy Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta) podjęła 96 interwencji dotyczących kontroli pieców na podstawie art. 379 ustawy prawo ochrony środowiska,    68  interwencji zostało zakończonych sporządzeniem protokołu kontroli pieca.         … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ogólnopolskie badanie ilości osób bezdomnych

Na przełomie 08/09 lutego 2017r. trwała akcja ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędnym działaniem zmierzającym do poznania obecnej skali bezdomności w Polsce. Informacje uzyskane w wyniku badania … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wspólne działania z MOPS – pomoc bezdomnym

W dniu 02 lutego 2017r Strażnik Miejski przy współpracy pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie uczestniczył w przewiezieniu osoby potrzebującej (bezdomnej) do placówki w Tychach. Z uwagi na stan zdrowia ? osoba nie była w stanie samodzielnie dotrzeć do … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ostrzeżenie WCZK o przekroczeniu 200 ?g/m3 PM10 w powietrzu.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie o przekroczeniu wartości progowej 200 ?g/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu i wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego 300 ?g/m3. W dniu 02.02.2017 r. (czwartek) w Częstochowie, Bielsku-Białej, aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej oraz w środkowej … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Odbiór oznakowania

W dniu 02 lutego 2017r przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w odbiorze stałej organizacji ruchu drogowego związanej z umieszczeniem tabliczek pod znakami D-18 informującymi, iż jest to PARKING „tylko dla pojazdów samochodowych”. Uzupełnienie oznakowania obowiązuje już na parkingach przy ul. Św. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz