Obchody jubileuszu 120-lecia powstania Szpitala św. Józefa w Mikołowie

W miniony piątek Strażnicy Miejscy uczestniczyli w obchodach jubileuszu oraz zabezpieczeniu wspólnie z Policją miasta podczas obchodów 120-lecia powstania Szpitala św. Józefa w Mikołowie. Impreza odbyła się na terenie przyległym do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Szpitalu.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Gazety Mikołowskiej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Pomoc pogorzelcom z Bujakowa

W miniony piątek Strażnik miejski pomagał Dzielnicowemu Policji w przetransportowaniu pomocy rzeczowej zgromadzonej przez Policjanta dla pogorzelców z Bujakowa.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Jarmark Staroci na mikołowskim Rynku

W minioną  niedzielę Strażnicy Miejscy zabezpieczali zorganizowany na mikołowskim Rynku comiesięczny Jarmark Staroci. Jarmarki mikołowskie z miesiąca na miesiąc cieszą się coraz większą popularnością, tak wystawców jak i kupujących.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Piknik Rodzinny ze zlotem Klubu Forda

W minioną sobotę Strażnicy Miejscy zabezpieczali odbywający się na terenie miasta Piknik Rodzinny połączony ze zlotem Klubu Forda.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Strażnicy Miejscy nadal wspólnie z MOPS I DDP pomagają w dostarczaniu żywności potrzebującym

Ze względu na pandemię w porozumieniu z Domem Dziennej Pomocy – Strażnicy Miejscy nadal w godzinach rannych rozwożą żywność osobom wskazanym przez tą instytucje.

We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej gdy zaistnieje taka potrzeba pomagamy również dowozić żywność oraz wynosić śmieci – osobom będącym w kwarantannie domowej (izolacja o charakterze profilaktycznym) lub przebywających w izolacji – dla których tego typu czynności są bardzo często niemożliwe do samodzielnego zrealizowania.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Przeglądy placów zabaw

Z uwagi na okres wakacyjny – Straż Miejska dokonuje częstszych przeglądów placów zabaw. W razie ujawnienia uszkodzeń lub innych nieprawidłowości powiadamiamy zarządców terenów na których znajdują się place zabaw – w celu usunięcia usterek.

Zwracamy się do mieszkańców z prośbą: jeśli ujawnicie Państwo jakieś nieprawidłowości dotyczące urządzeń znajdujących się na placach zabaw – powiadomcie zarządcę tego terenu (który jest za to odpowiedzialny), a jeśli nie jest znany – można to również uczynić za pośrednictwem Straży Miejskiej w Mikołowie. Bezpłatny numer telefonu: 986

Pamiętajmy o bezpieczeństwie naszych dzieci !

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz