Brak numerów na budynkach

W trakcie codziennych patroli Strażnicy Miejscy ujawniają, że niektóre budynki nadal nie posiadają numeracji porządkowej posesji.

Brak numeracji utrudnia dojazd Karetki Pogotowia, Policji lub Straży Pożarnej do poszkodowanych osób.

Przypominamy:

Art. 64 § 1 Kodeksu Wykroczeń:

Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.