Sprawcy naklejania ogłoszeń ujęci na gorącym uczynku

W dniu 20 czerwca 2016r Strażnicy Miejscy w trakcie patrolu ul. Górniczej w Mikołowie, ujawnili mężczyznę który naklejał ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Na ww nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego.

Po chwili w trakcie dalszego patrolu terenu miasta Strażnicy ujawnili na Placu 750 lecia kobietę, która również naklejała ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Sprawczynię także ukarano mandatem karnym.

Przypominamy:

Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 1a.  Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 2.  W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Straż Miejska przypomina, że ogłoszenia, plakaty, afisze, apele, ulotki, napisy, rysunki itp mogą być umieszczone w miejscach specjalnie do tego celu przeznaczonych i za zgodą właścicieli tych miejsc. Są to najczęściej tzw. słupy ogłoszeniowe lub tablice ogłoszeniowe.

W razie wątpliwości sprawę umieszczenia plakatów i ogłoszeń można skonsultować z Komendą Straży Miejskiej w Mikołowie ul. Rynek 7.

100_6924 1

100_6923 1

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.