Reklamiarz tytoniowy złapany

W dniu wczorajszym na ul. Żwirki i Wigury patrol Straży Miejskiej zauważył mężczyznę umieszczającego ogłoszenia w miejscach to tego nie przeznaczonych (na latarniach i znakach drogowych), natychmiast podjął czynności wobec sprawcy rozwieszania, co w konsekwencji doprowadziło do ukarania go grzywną.

Dla przypomnienia zacytuję z Kodeksu Wykroczeń;

Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 1a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.