Wspólne patrole Straży Miejskiej z Policją

Straż Miejska w Mikołowie pełni wspólne patrole z Policją.                                    Wspólne służby pełnione są z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego KPP Mikołów.

100_8184p

 

100_8183

 

Wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji przynoszą wymierne efekty, ponadto bezpośrednio wpływają na ogólną liczbę patroli na terenie miasta. Większa ilość umundurowanych patroli przekłada się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i utrzymanie porządku publicznego.

Zasady współdziałania Straży Miejskiej z Policją określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009r. „w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy” oraz Rozporządzenie MSWiA z 21 grudnia 2009r. „w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich).”

Zasady współpracy obu formacji precyzuje Porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołowa a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie z dnia 28.07.2015r  „w sprawie współpracy Straży Miejskiej w Mikołowie z Komendą Powiatową Policji w Mikołowie.”

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.