Działania Straży Miejskiej – marzec 2016r

Sprawozdanie za okres od 08.03.2016r do 20.04.2016r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:
zdarzeń 879 (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej – czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.euczynności w toku.

3. Interweniowano w sprawie drzewa przewracającego się na linię wysokiego napięcia na ul. Gliwickiej (teren leśny). – czynności zakończono.


4. W dniach 08,09 marca 2016r zabezpieczenie przejścia dzieci z SP 5 do bazyliki na rekolekcje – czynności zakończono.

5. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ze względu na okres zimowo-wiosenny dokonano wielokrotnych kontroli miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana – czynności w toku.

6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.

7. Przeprowadzono czynności związane z ujawnieniem „dzikiego wysypiska” przy ul. Reta Śmiłowicka czynności zakończono.

8. W dniu 26 marca 2016r zabezpieczano teren przy bazylice św. Wojciecha ze względu na bardzo duże nasilenie ruchu w związku z uroczystościami Wielkiej Soboty – czynności zakończono.

9. Przekazano „Gazecie Mikołowskiej” dwa artykuły prasowe na tematy związane z numeracją porządkową posesji i współpracą z mieszkańcami w celu ujawniania i likwidacji nieprawidłowości oraz artykuł związany z Barszczem Sosnowskiego – czynności zakończono.

10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej – dokonano przeglądu prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) – czynności w toku.

11. Kontrole przestrzegania przepisów ruchu drogowego ul. Zamkowej (zakaz ruchu) – czynności w toku.

12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, – czynności w toku.

13. W dniu 14.03.2016r wraz z pracownikiem Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta – udział w wizytacji schroniska dla zwierząt w Chełmku – czynności zakończono.

14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych – czynności w toku.

15. Dokonywanie sprawdzeń przebiegu akcji związanej z przeprowadzaniem dzieci przez przejścia dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3 tzw. „Agatki, Stopki” – czynności w toku.

16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – czynności w toku.

17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz postoju przy ul. św. Wojciecha – czynności w toku.

18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów – czynności w toku.


19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole) – czynności w toku.

20. Udział w spotkaniu dotyczącym wprowadzenia nowego Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie – czynności zakończono.

21. Żebractwo (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.

22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu „odpady niczyje” – czynności w toku.

24. W dniu 21.03.2016r uczestniczono w Seminarium Trzeźwościowym w MDK – czynności zakończono.

25. Udział w Sesji Rady Miasta Mikołowa w dniu 15.03.2016r. – czynności zakończono.

26. W dniu 22.03.2016r zabezpieczono przebieg procesji Drogi Krzyżowej na terenie miasta Mikołowa – czynności zakończono.

27. Wspólnie z Wydziałem Komunalnym oraz ZGL uzgadniano sprawy regulacji ruchu (i parkowania) w rejonie ul. Stara Droga i Konstytucji 3 Maja (parking) – czynności zakończono.

28. W dniu 06 kwietnia 2016r przeprowadzono asystę przy czynnościach wykonywanych przez ZGL – czynności zakończono.

29. Strażnik Miejski wraz z policjantem WRD podczas wspólnych służb przeprowadzili akcje z wykorzystaniem zestawu fotograficznego do zdalnej rejestracji wykroczeń drogowych – czynności zakończono.

30. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców – czynności w toku.

31. Udział w obchodach rocznicy zbrodni Katyńskiej oraz rocznicy katastrofy Smoleńskiej – czynności zakończono.

39. W dniu 06 kwietnia 2016r wzięto udział w koncercie dedykowanym dawcom szpiku – czynności zakończono.

40. W dniu 04 kwietnia 2016r Strażnicy Miejscy uczestniczyli w zabezpieczeniu miejsca gaszenia pożaru w budynku na ul. Hubera – czynności zakończono.

41. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej – czynności zakończono

42. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. „niską emisyjność”, przeprowadzono szereg kontroli zgodnie z Ustawą „o ochronie środowiska” – czynności w toku.

43. Wraz z Policją udział w działaniach ukierunkowanych na bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg – czynności w toku.

44. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, okolice szkół i sklepów i inne) – czynności w toku.

45. Kontrola ul. Buczka zgłaszanej przez mieszkańców jako miejsce zagrożone – czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 879 zdarzeń (w tym interwencji – nie wyszczególnionych w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron – w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) – czynności zakończono.

3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 15 dni (często po kilka wizji w ciągu jednego dnia – łącznie około 73 wizje lokalne) – czynności zakończono.

4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 7 – czynności zakończono.

5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów – 1 – czynności zakończono.

6. Pozostałe wyjazdy – 10 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – czynności zakończono.

7. Wspólne służby z Policją – 19 – czynności zakończono.

8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 2 – czynności zakończono.

9. Dokonano 4 kontrole spalania w piecach, sporządzono protokoły kontroli zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska – czynności w toku.

10. Wizje lokalne z Zakładem Gospodarki Lokalowej – 1 – czynności zakończono.

11. Odwieziono osobę nietrzeźwą do domu – 0 – czynności zakończono.

12. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów – 5 – czynności zakończono.

D. Inne:

1. Interwencje e-mailowe i telefoniczne zgłaszane przez Burmistrza, Z-ców Burmistrza oraz mieszkańców – zostały przeprowadzone i zrealizowane natychmiastowo.