Drogi w mieście

Drogi PUBLICZNE GMINNE:

Drogi WEWNĘTRZNE:

Drogi_wewnętrzne_c9853d

Drogi KRAJOWE, WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE:

drogi_pozostałych_zarządców_586f8d

Link do strony z informacjami dot. zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu mikołowskiego: AKCJA ZIMA ? zimowe utrzymanie dróg | Straż Miejska Mikołów (mikolow.eu)