WAŻNE TELEFONY

WAŻNE TELEFONY Z TERENU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
(pogrubioną czcionką zaznaczono telefony z terenu Gminy Mikołów)

Policja                                                                     997
Straż Pożarna                                                      998
Pogotowie Ratunkowe                                     999
Pogotowie Energetyczne                                 991
Pogotowie Gazowe                                             992
Pogotowie Wodociągowe                                 994
Telefon ALARMOWY (Policja i PCZK)        112
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie   32 326-04-30,    798-717-178
POLICJA

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie                         32 737-72-55
Komisariat Policji Orzesze                                                                  32 324-86-10
Komisariat Policji Łaziska Górne                                                      32 226-85-10
STRAŻ MIEJSKA

Straż Miejska Mikołów                                                             32 226-02-91
Straż Miejska Łaziska Górne                                                             32 224-44-71,  32 326-09-56
Straż Miejska Orzesze                                                                         32 221-58-90,  606-479-006
STRAŻ POŻARNA

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie      32 326-23-10
Ochotnicza Straż Pożarna Mikołów                                                    32 326-09-29
Ochotnicza Straż Pożarna Mokre                                                       501-046-982
Ochotnicza Straż Pożarna Bujaków                                                   32 336-14-44
Ochotnicza Straż Pożarna Śmiłowice                                                32 226-14-05
Ochotnicza Straż Pożarna Kamionka                                                32 226-02-89
Ochotnicza Straż Pożarna Paniowy                                                   32 226-50-92
Ochotnicza Straż Pożarna Orzesze                                                    32 221-53-33,  32 737-11-07
Ochotnicza Straż Pożarna Gardawice                                               32 221-31-51
Ochotnicza Straż Pożarna Jaśkowice                                               604-177-982
Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń                                                         32 221-31-60
Ochotnicza Straż Pożarna Woszczyce                                              32 221-51-96
Ochotnicza Straż Pożarna Łaziska Górne                                        32 224-21-20
Ochotnicza Straż Pożarna Łaziska Średnie                                     32 224-21-22
Ochotnicza Straż Pożarna Łaziska Dolne                                        32 224-21-21
Ochotnicza Straż Pożarna Gostyń                                                     32 218-71-94
Ochotnicza Straż Pożarna Wyry                                                        32 218-71-94
Ochotnicza Straż Pożarna Ornontowice                                          32 235-50-96
Zakładowa Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza Elektrownia Łaziska    693-339-319
Terenowa Stacja Ratownictwa KWK Bolesław Śmiały                 32 717-56-66

POGOTOWIE RATUNKOWE

Pogotowie Ratunkowe Mikołów                                         32 226-21-00
Pogotowie Ratunkowe Knurów (teren Ornontowic)                 32 301-97-72, 32 301-98-31
POGOTOWIE GAZOWE

Pogotowie Gazowe Mikołów                                               32 227-31-24
Pogotowie Gazowe Knurów (teren Ornontowic)                       32 235-19-13
Pogotowie Gazowe Orzesze                                                            32 435-07-23
WODNO KANALIZACYJNE

Zakład Inżynierii Miejskiej Mikołów:  Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne / Ciepłownicze                                                                           32 226-21-05, 32 226-21-36
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Ornontowice: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne                                                                                 32 336-12-33
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Tychy: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne (teren: Łaziska Górne / Orzesze / Wyry)       32 325-70-00