O nas

43-190 Mikołów ul. Rynek 7  I piętro

tel.: 32 226 02 91, 32 324 85 55

fax: 32 226 02 91
tel. alarmowy wyłącznie z terenu Gminy Mikołów (bezpłatny): 986

komendant: mgr Bogusław Łuczyk

z-ca komendanta: mgr Janusz Grzymała

e-mail: bsm1@mikolow.eu
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 700 do 2200

Straż Miejska została powołana do życia 2 lipca 1991 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołowie. Utworzono ją w celu ochrony porządku publicznego oraz egzekwowania prawa miejscowego na terenie gminy. Zadania i zakres uprawnień straży określiła Ustawa o strażach gminnych (miejskich) z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz akty wykonawcze, a szczegółową strukturę organizacyjną określił regulamin uchwalony przez Radę Miejską na podstawie powyższej ustawy.

Obecnie jednostka ta zatrudnia jedenastu wykwalifikowanych strażników, którzy pełnią służbę w systemie dwuzmianowym.

Do zakresu działania Straży Miejskiej należy wykonywanie zadań z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie Mikołowa określonych przepisami szczególnymi.