Kontakt

emblemat

43-190 Mikołów ul. Rynek 7 I piętro,

tel.: 32 226 02 91 
tel. alarmowy: 986

komendant: mgr Bogusław Łuczyk

z-ca komendanta: mgr Janusz Grzymała

straż miejska siedziba

e-mail: bsm1@mikolow.eu

Informujemy, że wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 21.00. 
Podany adres email nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o naruszeniach prawa.

godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 700 do 2200

https://www.google.pl/maps/place/Rynek+7,+Miko%C5%82%C3%B3w/@50.1693373,18.9043572,18.75z/data=!4m2!3m1!1s0x4716ca2b0744870d:0x7726c63abaa7e2a8