„Neurobiologiczne podłoże zachowań agresywnych” – udział w prelekcji

W dniu 14 listopada 2018r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w prelekcji „neurobiologiczne podłoże zachowań agresywnych” prowadzonej przez Panią dr Małgorzatę Klecka, a zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie. W prelekcji uczestniczyli przedstawiciele Straży Miejskiej, Policji, Starostwa Powiatowego i pracownicy MOPS.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Kontrole spalania w piecach

Zaczął się sezon grzewczy i otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń mieszkańców o widocznym gęstym dymie wydobywającym się z niektórych kominów.

W przeciągu kilku ostatnich chłodnych dni otrzymaliśmy kilka zgłoszeń z prośbą o podjęcie interwencji w postaci skontrolowania co jest spalanie w piecach budynków z których kominów wydobywa się DYM. Strażnicy udali się na miejsce, właściciele posesji, bez jakichkolwiek problemów udostępnili do kontroli piece. Jak się okazało: w piecach NIE BYŁY SPALANE JAKIEKOLWIEK ODPADY LUB PALIWO NIEDOZWOLONE (ujawniono węgiel), w popiele nie stwierdzono śladów świadczących o spalaniu odpadów. Na składzie znajdował się węgiel. Ponadto nie ujawniono jakichkolwiek śladów świadczących czy też sugerujących możliwość spalania odpadów czy paliw niedozwolonych !

Warto dodać, że nie każdy dym (nawet gęsty, czarny, żółty czy też innego koloru) to dym pochodzący ze spalania odpadów, czy paliw niedozwolonych.

Dlaczego z komina leciał gęsty dym ? Odpowiedź znajdziemy w dziale PORADY: http://strazmiejska.mikolow.eu/porady/spalanie-w-piecach-domowych/

Zdjęcia z kilku ostatnich kontroli, gdzie nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości.

Zdjęcia dzięki uprzejmości osób u których zostały przeprowadzone kontrole.

 

UWAGA: 

od dnia 01 września 2017r obowiązuje Uchwała „antysmogowa”nr V/36/1/2017 która wprowadziła na terenie Śląska ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Chodzi tu przede wszystkim o zakaz stosowania pewnych paliw.

§ 6 cytowanej Ustawy stanowi:  W instalacjach wskazanych w § 2 zakazuje się stosowania:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,

4) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Strażnicy Miejscy w trakcie kontroli sprawdzają również przestrzeganie tych przepisów przez mieszkańców.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości

W dniu Święta Niepodległości Polski – Strażnicy Miejscy wspólnie z Policjantami Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie zabezpieczali obchody tego święta, oraz uczestniczyli w uroczystościach związanych z tą rocznicą. Jak przystało na 100-lecie Odzyskania Niepodległości obchody te cieszyły się ogromną frekwencją.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Fijałkowskiego.

Zdjęcie: Straż Miejska

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Ostrzeżenie o złej jakości powietrza

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU
Przekroczenie wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 09-10.11.2018 r.
Obszar aglomeracja rybnicko-jastrzębska (Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory), powiat mikołowski, powiat pszczyński, powiat rybnicki, powiat raciborski, powiat wodzisławski.
Przyczyny – Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA
W dniach 09-10.11.2018 r. (piątek, sobota) ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim, jakość powietrza będzie zła.

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zakończenie akcji „ZNICZ 2018”

W dniu 31 października 2018r rozpoczęła się policyjna akcja „ZNICZ 2018” i trwała do 04 listopada 2018r. Celem akcji „ZNICZ-2018” było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim odwiedzającym groby bliskich. Jak co roku w rejonach cmentarzy nastąpiła zmiana organizacji ruchu, pojawiła się również znacznie większa ilość pojazdów i pieszych – oraz zwiększona ilość patroli służb mundurowych.

Nasze działania skupiły się przede wszystkim na wspólnych z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji – patrolach w rejonach cmentarzy, zabezpieczaniu rejonów parkingów, zwracaniu uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, oraz udzielaniu niezbędnych informacji uczestnikom ruchu drogowego zmierzającym w rejon nekropolii.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

„Alarm bombowy” w Bazylice św. Wojciecha

W dniu 02 listopada 2018r Strażnicy Miejscy wraz z Policją, Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym zabezpieczali Bazylikę św. Wojciecha i jej okolice w związku z pozostawionym w Kościele pakunkiem z nieznaną zawartością (i podejrzeniem pozostawienia w Bazylice ładunku wybuchowego).

Po sprawdzeniu pakunku przez Policję i stwierdzeniu, że nie zawierał on materiałów niebezpiecznych – czynności zakończono około godziny 14.00.

 

Link: http://mikolow.naszemiasto.pl/artykul/mikolow-alarm-bombowy-w-bazylice-sw-wojciecha-ewakuacja,4866806,artgal,t,id,tm.html

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj