Nastała zima – coraz częściej kierujący zwracają się o pomoc w uruchomieniu pojazdu

Jak co roku z nastaniem mrozów kierujący coraz częściej zwracają się do Straży Miejskiej z prośbą o pomoc w uruchomieniu samochodu, który odmówił posłuszeństwa i nie „odpalił”. Staramy się jak najszybciej dotrzeć do takowego pojazdu i pomóc w jego uruchomieniu.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Nastała zima – nadal dbamy o bezpieczeństwo dzieci udających się do SP-5

Strażnicy Miejscy niezależnie od warunków pogodowych w godzinach porannych zabezpieczają przejścia dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 5.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Nastała zima – monitorowanie miejsc gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy

W związku ze znacznym ochłodzeniem zintensyfikowaliśmy działania mające na celu monitorowanie miejsc gdzie mogą przebywać osoby mogące potrzebować pomocy. Odwiedzono pustostany i inne miejsca znane nam z wcześniejszego przebywania takich osób. Na dzień dzisiejszy nikt nie potrzebował pomocy.

Sprawy osób potrzebujących są stałym elementem służb Strażników Miejskich szczególne nasilenie działań następuje właśnie w tym okresie.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

„Neurobiologiczne podłoże zachowań agresywnych” – udział w prelekcji

W dniu 14 listopada 2018r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w prelekcji „neurobiologiczne podłoże zachowań agresywnych” prowadzonej przez Panią dr Małgorzatę Klecka, a zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie. W prelekcji uczestniczyli przedstawiciele Straży Miejskiej, Policji, Starostwa Powiatowego i pracownicy MOPS.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Kontrole spalania w piecach

Zaczął się sezon grzewczy i otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń mieszkańców o widocznym gęstym dymie wydobywającym się z niektórych kominów.

W przeciągu kilku ostatnich chłodnych dni otrzymaliśmy kilka zgłoszeń z prośbą o podjęcie interwencji w postaci skontrolowania co jest spalanie w piecach budynków z których kominów wydobywa się DYM. Strażnicy udali się na miejsce, właściciele posesji, bez jakichkolwiek problemów udostępnili do kontroli piece. Jak się okazało: w piecach NIE BYŁY SPALANE JAKIEKOLWIEK ODPADY LUB PALIWO NIEDOZWOLONE (ujawniono węgiel), w popiele nie stwierdzono śladów świadczących o spalaniu odpadów. Na składzie znajdował się węgiel. Ponadto nie ujawniono jakichkolwiek śladów świadczących czy też sugerujących możliwość spalania odpadów czy paliw niedozwolonych !

Warto dodać, że nie każdy dym (nawet gęsty, czarny, żółty czy też innego koloru) to dym pochodzący ze spalania odpadów, czy paliw niedozwolonych.

Dlaczego z komina leciał gęsty dym ? Odpowiedź znajdziemy w dziale PORADY: http://strazmiejska.mikolow.eu/porady/spalanie-w-piecach-domowych/

Zdjęcia z kilku ostatnich kontroli, gdzie nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości.

Zdjęcia dzięki uprzejmości osób u których zostały przeprowadzone kontrole.

 

UWAGA: 

od dnia 01 września 2017r obowiązuje Uchwała „antysmogowa”nr V/36/1/2017 która wprowadziła na terenie Śląska ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Chodzi tu przede wszystkim o zakaz stosowania pewnych paliw.

§ 6 cytowanej Ustawy stanowi:  W instalacjach wskazanych w § 2 zakazuje się stosowania:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,

4) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Strażnicy Miejscy w trakcie kontroli sprawdzają również przestrzeganie tych przepisów przez mieszkańców.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości

W dniu Święta Niepodległości Polski – Strażnicy Miejscy wspólnie z Policjantami Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie zabezpieczali obchody tego święta, oraz uczestniczyli w uroczystościach związanych z tą rocznicą. Jak przystało na 100-lecie Odzyskania Niepodległości obchody te cieszyły się ogromną frekwencją.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Fijałkowskiego.

Zdjęcie: Straż Miejska

Opublikowano Aktualności | Skomentuj