Znika śnieg a pojawiają się śmieci i inne „niespodzianki”

Przez kilka ostatnich dni śnieg stopniał już prawie całkowicie i pojawił się niewidoczny dotąd problem. Są to śmieci zalegające w różnych miejscach. Spotkać je można na chodnikach, posesjach, w rowach przy drogach, polach, lasach itp. Straż Miejska co jakiś czas znajduje tego typu „niespodzianki” w różnych miejscach. Próbujemy wtedy ustalić sprawcę wyrzucenia tych śmieci i doprowadzić do jego ukarania, gdy to się nie powiedzie, zwracamy się do właściciela posesji na którym ciąży obowiązek utrzymania czystości na terenie swojej posesji, ponieważ to właściciel ma obowiązek uprzątnięcia odpadów ze swojego terenu. Przypominamy, że w przypadku niestosowania się do przepisów mówiących o zaśmiecaniu – grozi grzywna w postaci mandatu karnego w wysokości do 500złotych.

Drugim problemem który staje się teraz coraz bardziej widoczny są psie odchody zalegające na: chodnikach, trawnikach itp. Mimo akcji informacyjnej na ten temat, tabliczek i naklejek – przypominających o sprzątaniu i konsekwencjach niesprzątania – rozmieszczonych na terenie całego miasta – niektórzy właściciele psów w dalszym ciągu nie stosują się do obowiązujących przepisów. Przypominamy, że §14 Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22.12.2015r stanowi: „Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego, takich jak: ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów przewodników „

 

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Uszkodzony chodnik na Plantach

W dniu 11 lutego 2019r Strażnicy Miejscy zostali powiadomieni o uszkodzonym chodniku w Parku Planty. Patrol udał się na miejsce i potwierdził zgłoszenie. Miejsce zabezpieczono i powiadomiono zarządcę terenu. Zagrożenie zostało usunięte – chodnik został naprawiony.

Poniżej: naprawiony chodnik

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Badanie strat ciepła przy pomocy kamery termowizyjnej

W dniu 13 stycznia 2019r rozpoczęliśmy akcję pokazywania mieszkańcom przy pomocy kamery termowizyjnej – czy i jakie straty energii cieplnej mają w swoim domu, oraz informujemy o możliwości zapobieżeniu takim stratom – często przy pomocy materiałów i działań które nie są kosztowne.

Szczególnie w dni kiedy panuje mróz telefonuje do nas coraz więcej mieszkańców Mikołowa i Sołectw którzy umawiają się ze Strażą Miejską na sprawdzenie domu przy pomocy kamery termowizyjnej.

W ostatnim czasie byliśmy w kolejnych kilku domostwach. Dziękujemy jednej z rodzin z Kamionki za umożliwienie wykonania fotografii i umieszczenia ich na naszej stronie internetowej.

Przypominamy, że istnieje możliwość bezpłatnego sprawdzenia strat energii cieplnej z budynków mieszkalnych – przy pomocy kamery termowizyjnej, które to sprawdzenie wykonują Strażnicy Miejscy. Należy telefonicznie skontaktować się ze Strażą Miejską gdzie można uzgodnić termin sprawdzenia, jednakże jest to zależne przede wszystkim od naszych możliwości kadrowych i czasowych którymi dysponujemy w danym dniu.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Bezpieczne ferie

Od dnia 08 lutego 2019r Straż Miejska wraz z Policją prowadzi działania p/k „Bezpieczne Ferie”. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w trakcie naszych czynności dokonujemy sprawdzeń miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży np. placów zabaw, okolic zbiorników wodnych, boisk szkolnych, Parku Planty itp

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych

Straż Miejska w Mikołowie w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie przeprowadziła kolejną akcję kontaktowania się z osobami bezdomnymi i sprawdzania w jakich warunkach bytują.

W trakcie czynności sprawdzane są miejsca w których mogą przebywać osoby bezdomne, jeśli zastaniemy takie osoby to proponowana jest im pomoc, przekazywane są także informacje, gdzie znajdują się noclegownie, jadłodajnie (oraz informacje jak z tego można skorzystać ) itp. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, pomoc udzielana jest natychmiastowo na miejscu.

Skontrolowano kilka znanych nam miejsc przebywania takich osób. Czynności takie będą kontynuowane min. w dniu 13 lutego 2019r.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

O paleniu ekologicznym (od góry) w Powiecie Tarnowskim

Metodę palenia od góry (współprądową) którą skutecznie promujemy w Mikołowie i nie tylko od kilku lat, rozpoczęły także promować inne miasta i powiaty w kraju. Dla przykładu materiał z Powiatu Tarnowskiego (fb. Grupa Zdrowego Oddychania)

https://www.youtube.com/watch?v=OI6RjVaxzsc&feature=youtu.be

Metoda ta nie wymagająca dodatkowych nakładów finansowych, prowadzi do znacznego ograniczenia (nawet do 80%) emitowania szkodliwych substancji do środowiska podczas procesu spalania węgla i drewna w piecach węglowych.

Ponadto jak wskazują specjaliści i praktycy (osoby które przeszły na palenie od góry) na tej metodzie ze względu na skuteczne dopalanie spalin można zaoszczędzić nawet  do 30% opału.

Sprawdźcie sami;

http://strazmiejska.mikolow.eu/pokaz-ekologicznego-spalania-wegla-filmik/

 

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj