Przeglądy placów zabaw

Z uwagi na okres wakacyjny – Straż Miejska dokonuje częstszych przeglądów placów zabaw. W razie ujawnienia uszkodzeń lub innych nieprawidłowości powiadamiamy zarządców terenów na których znajdują się place zabaw – w celu usunięcia usterek.

Zwracamy się do mieszkańców z prośbą: jeśli ujawnicie Państwo jakieś nieprawidłowości dotyczące urządzeń znajdujących się na placach zabaw – powiadomcie zarządcę tego terenu (który jest za to odpowiedzialny), a jeśli nie jest znany – można to również uczynić za pośrednictwem Straży Miejskiej w Mikołowie. Bezpłatny numer telefonu: 986

Pamiętajmy o bezpieczeństwie naszych dzieci !

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

mały kos trafił do Leśnego Pogotowia

Straż Miejska otrzymała zgłoszenie o małym ptaku, który nie może latać. Po udaniu się na miejsce okazało się, iż znajduje się tam mały kos. W związku z powyższym Strażnicy złapali ptaka, a następnie przewieźli go i przekazali do Leśnego Pogotowia na Kamionce. 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Bezpieczne wakacje

Straż Miejska prowadzi czynności w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”. Patrolujemy tereny zbiorników wodnych, placów zabaw, parków itp czyli miejsc gdzie mogą przebywać dzieci i młodzież.

W okresie wakacyjnym prowadzone są działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie zabawy i wypoczynku. Strażnicy Miejscy odwiedzili place zabaw zwracając uwagę na stan urządzeń będących na ich wyposażeniu, oraz  bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ostrzeżenie meteorologiczne – UPAŁ

Od godź. 12:00 dnia 18.06.2021r do godz. 18:00 dnia 22.06.2021r prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29C do 32C. Temperatura minimalna w nocy od 15C do 19C.

Link: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Komunikaty i ostrzeżenia / Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (katowice.uw.gov.pl)

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Mobilne „miasteczko ruchu drogowego” w Mokrym

W dniu 12 czerwca 2021r Strażnicy Miejscy wzięli udział w otwarciu „miasteczka ruchu drogowego” w Sołectwie Mokre.

Celem Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego jest nauka prawidłowych zachowań w ruchu drogowym – poprzez zabawę.

Inicjatorem i pomysłodawcą jest Sołtys Mokrego – Sławomir Fudala, który zorganizował to przedsięwzięcie. Cała impreza odbyła pod opieką policjantów Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, Straży Miejskiej w Mikołowie i strażaków z OSP Mokre. W trakcie imprezy demonstrowano dzieciom min. wyposażenie Strażników Miejskich a największym zainteresowaniem cieszył się radiowóz.

Zdjęcia: KPP Mikołów, Straż Miejska

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Uszkodzona jezdnia

W trakcie patrolu terenu miasta Strażnicy Miejscy ujawnili zapadający się fragment drogi. Uszkodzenie to miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego dlatego też zostało na miejscu zabezpieczone. Powiadomiono również zarządcę drogi o konieczności natychmiastowego usunięcia zagrożenia, które następnie zostało usunięte – poprzez naprawę tego fragmentu drogi.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz