Pomoc bezdomnym

W dniu 02 stycznia 2020r Straż Miejska w Mikołowie z uwagi na zimowe przymrozki przeprowadziła kolejną akcję kontaktowania się z osobami bezdomnymi i sprawdzania w jakich warunkach bytują.

W trakcie czynności sprawdzane są miejsca w których mogą przebywać osoby bezdomne, proponowana jest im pomoc, przekazywane są także informacje, gdzie znajdują się noclegownie, jadłodajnie (oraz informacje jak z tego można skorzystać ) itp. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, pomoc udzielana jest natychmiastowo na miejscu.

W godzinach rannych skontrolowano kilka znanych nam miejsc gdzie mogą przebywać takie osoby. Czynności takie będą kontynuowane.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Kontrole spalania w piecach i działania edukacyjne w 2019r

Od 01.01.2019r do 31.12.2019r Straż Miejska w Mikołowie przeprowadziła 269 kontroli spalania w piecach (z których sporządzono protokół na zasadzie art. 380 Prawo Ochrony Środowiska). W trakcie tych kontroli ujawniono 14 przypadków spalania odpadów (w znacznej większości była to sklejka i płyty wiórowe).

Ponadto w 2019r przeprowadzono dodatkowo 117 interwencji w sprawie zadymienia, które nie zostały potwierdzone, oraz 32 interwencje dotyczące spalania (trawy, liści, odpadów) na zewnątrz gdzie ujawniono 18 przypadków nieprawidłowości (w większości spalane były odpady zielone).

W trakcie każdej z kontroli spalania w piecu ustalany jest termin wymiany pieca, jeśli jest taka potrzeba przekazywane są ulotki na temat ekologicznego sposobu palenia w piecu, naklejane naklejki przypominające o terminie wymiany pieca, przeprowadzane są rozmowy na temat sposobu palenia ekologicznego oraz w sprawie Uchwały „antysmogowej”.  W miesiącach październik, listopad, grudzień przeprowadzono w kilku miejscach na terenie Mikołowa spotkania z mieszkańcami dot. ekologicznego palenia w piecach i Uchwały „antysmogowej”. W całym 2019r przeprowadzono dodatkowo szereg działań medialnych w tym. pokazy ekologicznego palenia w piecach i zastosowania kamery termowizyjnej do ograniczenia strat ciepła w budynkach, przeprowadzone zostały działania „ekologiczne” we wszystkich szkołach na terenie Mikołowa – gdzie również rozdane zostały ulotki dot. ekologii.

Opisy części z tych działań są umieszczone na stronie www.strazmiejska.mikolow.eu

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Kontrole spalania w piecach

Bardzo często trzymujemy zgłoszenia z prośbą o podjęcie interwencji skontrolowania co jest spalanie w piecach budynków z których kominów wydobywa się DYM. Strażnicy w każdym z takich przypadków udali się na miejsce, właściciele posesji, bez jakichkolwiek problemów udostępniali do kontroli piece.

W znacznej większości przypadków w piecach NIE BYŁY SPALANE JAKIEKOLWIEK ODPADY LUB PALIWO NIEDOZWOLONE (ujawniano węgiel, czasem drewno), w popiele nie stwierdzano śladów świadczących o spalaniu odpadów. Na składzie znajdował się węgiel i (lub) drewno. Ponadto nie ujawniano jakichkolwiek śladów świadczących czy też sugerujących możliwość spalania odpadów czy paliw niedozwolonych !

Warto dodać, że nie każdy dym (nawet gęsty, czarny, żółty czy też innego koloru) to dym pochodzący ze spalania odpadów, czy paliw niedozwolonych.

Link: http://strazmiejska.mikolow.eu/pokaz-ekologicznego-spalania-wegla-filmik/

W trakcie kontroli przekazujemy również ulotki dotyczące ekologicznego spalania w piecach oraz umieszczamy na wybranych piecach naklejki informujące o konieczności wymiany pieca w określonym terminie.

Warto przypomnieć:

Harmonogram wymiany kotłów:

  • do końca 2021 roku należy wymienić kotły niespełniające żadnych norm emisji ponad 10-letnie lub bez tabliczek znamionowych,
  • do końca 2023 roku należy wymienić kotły niespełniające żadnych norm emisji 5-10 letnie,
  • do końca 2025 roku należy wymienić kotły niespełniające żadnych norm emisji młodsze niż 5-letnie,
  • kotły 3 i 4 klasy mogą być eksploatowane do końca 2027 roku,
Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zabezpieczanie miasta w trakcie „Sylwestra”

W dniu 31 grudnia 2019r w trakcie imprez „Sylwestrowych” Strażnicy Miejscy wraz z Policją zabezpieczali teren Gminy Mikołów. Zwracaliśmy uwagę na ład i porządek publiczny oraz na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mikołowa i przyległych Sołectw oraz Dzielnicy. Nie odnotowano większych problemów.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zmiana godzin pracy biura SM

W DNIU 31.12.2019r.
BIURO STRAŻY MIEJSKIEJ
CZYNNE W GODZINACH
7.00 – 16.00

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Wspólne służby z Policją

Patrole pełnią służbę na terenie całej Gminy Mikołów ale również w okolicach Centrum miasta. W przeciągu kilku ostatnich dni były to patrole mieszane: Strażnik Miejski z Policjantem, oraz patrole Strażników Miejskich. Zwracano uwagę na ład i porządek publiczny, oraz wszystkie sprawy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj