Ostrzeżenie meteorologiczne – UPAŁ

Od godź. 12:00 dnia 18.06.2021r do godz. 18:00 dnia 22.06.2021r prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29C do 32C. Temperatura minimalna w nocy od 15C do 19C.

Link: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Komunikaty i ostrzeżenia / Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (katowice.uw.gov.pl)

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Mobilne „miasteczko ruchu drogowego” w Mokrym

W dniu 12 czerwca 2021r Strażnicy Miejscy wzięli udział w otwarciu „miasteczka ruchu drogowego” w Sołectwie Mokre.

Celem Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego jest nauka prawidłowych zachowań w ruchu drogowym – poprzez zabawę.

Inicjatorem i pomysłodawcą jest Sołtys Mokrego – Sławomir Fudala, który zorganizował to przedsięwzięcie. Cała impreza odbyła pod opieką policjantów Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, Straży Miejskiej w Mikołowie i strażaków z OSP Mokre. W trakcie imprezy demonstrowano dzieciom min. wyposażenie Strażników Miejskich a największym zainteresowaniem cieszył się radiowóz.

Zdjęcia: KPP Mikołów, Straż Miejska

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Uszkodzona jezdnia

W trakcie patrolu terenu miasta Strażnicy Miejscy ujawnili zapadający się fragment drogi. Uszkodzenie to miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego dlatego też zostało na miejscu zabezpieczone. Powiadomiono również zarządcę drogi o konieczności natychmiastowego usunięcia zagrożenia, które następnie zostało usunięte – poprzez naprawę tego fragmentu drogi.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Mimo wiosny pomagamy „odpalić” silniki samochodów gdy „padnie akumulator”

Mimo wiosny, miały miejsce kolejne przypadki udzielania przez Strażników Miejskich pomocy mieszkańcom w przypadku gdy akumulatory ich samochodów odmówiły posłuszeństwa.

W takich przypadkach (jeśli tylko jest wolny patrol) przyjeżdżamy na miejsce i staramy się pomóc „odpalić” silnik przy użyciu kabli rozruchowych.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Obrócone znaki drogowe

W trakcie codziennych patroli Strażnicy Miejscy bardzo często ujawniają obrócone znaki drogowe. Niestety są to ciągle powtarzające się incydenty.

W ostatnim czasie patrol Straży Miejskiej ujawnił w Centrum miasta oraz w Sołectwach kilka kolejnych obróconych znaków drogowych.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego – znaki zostały na miejscu obrócone do pozycji prawidłowej.

Warto zwrócić uwagę, że wiele odwracanych przez wandali znaków ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego np. znak  przejście dla pieszych, ustąp pierwszeństwa przejazdu itp. Takie negatywne zachowania mogą spowodować bardzo poważne zagrożenie na drodze.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, deskorolek itp

20 maja 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 720), regulująca status hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch oraz zasady korzystania z tych urządzeń w ruchu drogowym.

Zarówno hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego, jak też urządzenia wspomagające ruch zyskały w ustawie – Prawo o ruchu drogowym swoją definicję, a osoby je użytkujące mają zarówno prawa, jak i obowiązki. Należy podkreślić, że hulajnoga elektryczna i urządzenie transportu osobistego w znowelizowanych przepisach mają status pojazdu.

Poniżej załączamy tabelę – opracowaną w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji – z wybranymi przepisami, która będzie pomocna dla nowo zdefiniowanych użytkowników.

Źródło: Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, urządzeń wspomagających ruch – wybrane zmiany w przepisach – Aktualności – Policja.pl

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz