Prośba P. Kierownik MOPS dot. osób potrzebujących pomocy

Wystarczy zareagować! Apelujemy o czujność i sygnały o osobach bezdomnych na terenie naszej gminy.

Informacje o osobach bezdomnych prosimy przekazywać do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 2 w Mikołowie, tel. 32 3242 691 (pon. w godz. 7.30-17.00, wt., śr., czw. w godz. 7.30 do 15.30, pt. w godz. od 7.30 do 14.00),

(pn-pt) po godzinach pracy MOPS w Mikołowie Straż Miejska – tel. 986

a po godz. 22.00 i w dni wolne (soboty, niedziele i święta ) Policja – tel. 997 i 112.

Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, gdzie mogą otrzymać skierowanie do placówki dla osób bezdomnych, ale także skierowanie do ośrodka wsparcia, gdzie mogą otrzymać jeden gorący posiłek.

 

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Ostrzeżenie o złej jakości powietrza

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

W dniach 21-22.01.2019 r. (poniedziałek i wtorek) ze względu na poziom pyłu zawieszonego, w powiecie mikołowskim,  jakość powietrza będzie zła.

Link: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zabezpieczanie terenu miasta podczas marszu p-ko nienawiści

 

 

W dniu 19 stycznia 2019r Strażnicy Miejscy wraz z Policją zabezpieczali teren miasta podczas mszy świętej „ku jedności i w intencji rodziny” która odbyła się w Bazylice św. Wojciecha oraz zabezpieczali teren miasta w trakcie marszu przeciwko nienawiści i przemocy który zakończył się na mikołowskim Rynku.

 

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Patrol przeciwko wandalom – domki dla kotów

W dniu 13 stycznia 2019r patrol Straży Miejskiej dokonywał min. kontroli miejsc w których dochodziło wcześniej do aktów wandalizmu – place zabaw, parki itp. Dokonaliśmy również sprawdzenia domku dla kotów gdzie kilka miesięcy temu miał już miejsce akt wandalizmu. W trakcie sprawdzenia domek był nieuszkodzony – a koty znajdujące się w nim były bezpieczne.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zabezpieczenie terenu miasta podczas finału WOŚP i zlotu Foodtrucków

W dniu 13 stycznia 2019r Strażnicy Miejscy wraz z Policją zabezpieczali teren miasta podczas imprez związanych z Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oraz zlotem Foodtrucków.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Pokazy dot. ekologii w Bujakowie – TERMOWIZJA

W dniu 13 stycznia 2019r pracownicy Straży Miejskiej w Mikołowie przy współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych w Mikołowie i w Bujakowie przeprowadzili pokazy szeroko rozumianej ekologii. Jedną z części pokazów było przypomnienie cieszącym się niesłabnącym zainteresowaniem tematem spalania od góry (czyli palenia współprądowego).

Ponadto najprawdopodobniej jako pierwsza i jedyna Straż Miejska w Polsce przeprowadziliśmy pokazy możliwości wykorzystania kamery termowizyjnej do zlokalizowania źródeł utraty energii cieplnej z naszych domów.  Zwrócono uwagę, że szczególnie w starszych domach (choć nie tylko) istnieje możliwość ograniczenia strat ciepła przy pomocy często niedrogich materiałów (izolacja rur ciepłowniczych, nowe uszczelki okien i drzwi oraz ekrany zagrzejnikowe). 

W trakcie spotkania rozdawaliśmy ulotki, jak również prezentowaliśmy możliwości szybkiej i dość taniej metody poprawy efektywności cieplnej. Przygotowaliśmy obrazy wykonane kamerą termowizyjną przed i po zastosowaniu różnych metod izolacji cieplnej. Istniała również możliwość bezpłatnego sprawdzenia wskazanych domów, czy widoczne są straty energii cieplnej (skorzystało z tego kilka rodzin, a kilka kolejnych rodzin zgłosiło chęć sprawdzenia swojego domu kamerą termowizyjną – ale w innych terminach).

Ponadto druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Mistrz Kominiarski przypomnieli zasady bezpiecznego palenia w piecach oraz utrzymania w prawidłowym stanie technicznym instalacji kominowej i wentylacyjnej.

Zaprezentowano również powszechnie dostępne w sklepach budowlanych materiały izolacyjne, których wykorzystanie może znacznie poprawić sprawność cieplną instalacji grzewczej i budynku a tym samym ograniczyć straty ciepła. Ponadto zaprezentowano czujniki dymu i tlenku węgla, oraz omówiono ich funkcjonowanie.

Informujemy, że planujemy kolejne podobne pokazy gdzie będzie istniała możliwość sprawdzenia własnych domów przy pomocy kamery termowizyjnej.

Pokazy doszły do skutku między innymi dzięki bardzo dobrej współpracy z księdzem Proboszczem Parafii św. Mikołaja w Bujakowie – ks. Andrzeja Czarneckiego, który również bezpośrednio uczestniczył w naszych pokazach.

Pokazy rejestrowały: Radio Express, Telewizja TVS program „Ekomisja”, Telewizja TVN program „Uwaga!”.

      

Opublikowano Aktualności | Skomentuj