Na prośbę Szpitala udzielono pomocy osobie bezdomnej

W dniu wczorajszym w godzinach nocnych Strażnicy Miejscy na prośbę Izby Przyjęć Szpitala św. Józefa w Mikołowie przewieźli, wcześniej zaopatrzonego (rana na głowie) i sprawdzonego testem na Covid-19 (wynik negatywny) bezdomnego do Noclegowni w Tychach. Miejsce w Noclegowni wcześniej uzgodnił Szpital.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Pomoc osobom bezdomnym

Straż Miejska w Mikołowie w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie z uwagi na niskie temperatury i zbliżający się okres zimowy rozpoczęła akcję kontaktowania się z osobami bezdomnymi i sprawdzania w jakich warunkach bytują.

W trakcie czynności sprawdzane są miejsca w których przebywają osoby bezdomne, proponowana jest im pomoc, przekazywane są także informacje, gdzie znajdują się noclegownie, jadłodajnie (oraz informacje jak z tego można skorzystać ) itp. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, pomoc udzielana jest natychmiastowo na miejscu.

zdjecie4
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Przypominamy „palenie od góry”

Od wielu lat promujemy metodę palenia w piecach od góry.

Link do pokazu palenia od góry;

Rozpalanie od góry w piecu kaflowym.

Źródło – portal internetowy „CzysteOgrzewanie.pl” – Jak palić w piecu.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach prosi;

OZDROWIEŃCY

Potrzebne osocze od osób, które przechorowały COVID-19 lub przebyły bezobjawowo zakażenie koronawirusem SARS COV-2. Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi objawami zakażenia.

Bardzo prosimy o telefoniczny kontakt z RCKiK w Katowicach wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki:

-ogólne:
1. wiek od 18 do 60 lat
2. kryteria zdrowotne takie, jak dla honorowych dawców krwi ( wykaz dyskwalifikacji stałych i tymczasowych jest dostępny na naszej stronie internetowej www.rckik-katowice.pl w zakładce krwiodawca)

-szczegółowe:
1. osoby po przechorowaniu COVID-19, dysponujące pozytywnym wynikiem wymazu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR – po upływie minimum 28 dni od pełnego ustąpienia objawów lub zakończenia izolacji i po zakończonym leczeniu
2. osoby po bezobjawowym zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 z pozytywnym wynikiem badania na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 po upływie minimum 14 dni od uzyskania pozytywnego wyniku badania
3. osoby z rozpoznanym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na podstawie pozytywnego wyniku wymazu metodą PCR – po upływie minimum 14 dni od uzyskania powtarzalnie ujemnego wyniku wymazu metodą PCR

Numery telefonów dla ozdrowieńców dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30:
Komórkowy 726 227 229
Komórkowy 607 619 718
Komórkowy 607 678 519
Stacjonarny 32 208 74 19

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Strażnicy nadal uczestniczą w zapewnieniu dzieciom bezpiecznej drogi do SP-5

Strażnicy Miejscy jak co roku od wielu, wielu lat nadal uczestniczą przy zapewnieniu bezpiecznego dojścia dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 5 w godzinach porannych.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Nadal pomagamy w codziennym dostarczaniu żywności potrzebującym

W porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Domem Dziennej Pomocy – Strażnicy Miejscy nadal (już od ponad siedmiu miesięcy) każdego dnia rozwożą żywność osobom wskazanym przez te instytucje.

We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pomagamy również (w razie zaistnienia potrzeby) dowozić żywność oraz wynosić śmieci – osobom będącym w kwarantannie domowej (izolacja o charakterze profilaktycznym) lub przebywających w izolacji – dla których tego typu czynności są bardzo często niemożliwe do samodzielnego zrealizowania.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz