Kolejne spotkania z mieszkańcami dotyczące „walki ze smogiem”

W dniu 24 listopada 2021r Strażnicy Miejscy uczestniczyli w kolejnym spotkaniu którego głównym celem było informowanie o możliwościach ograniczenia zadymienia i smogu. Spotkanie było przeznaczone dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

Na spotkaniu przedstawiono przepisy Ustawy antysmogowej, pokazano próbki paliw dozwolonych oraz paliw których używanie jest obecnie niedozwolone. Informowano o możliwości zastosowania palenia od góry, oraz rozdawano ulotki na temat ekologii i prawidłowego spalania.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wspólnie z MOPS pomagamy bezdomnym

W dniu 18 listopada 2021r w godzinach rannych Strażnicy Miejscy dokonali sprawdzenia miejsc gdzie potencjalnie mogą przebywać osoby bezdomne. W jednym w takich miejsc ujawniono kobietę, która nocowała w opuszczonym budynku. Panią poinformowano o możliwości skorzystania z pomocy MOPS – z czego chciała skorzystać. Ww przewieziono do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie gdzie udzielono jej dalszej pomocy.

Zwracamy się z apelem do mieszkańców Mikołowa aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych szczególnie w okresie spadków temperatur.
Twój telefon może uratować komuś życie.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ostrzeżenie WCZK o pogorszonej jakości powietrza (ALARM II stopnia) – ryzyko przekroczenia poziomu informowania

Od godziny 9.00 w dniu 12.11.2021r do godziny 24.00 w dniu 13.11.2021r występuje ryzyko przekroczenia poziomu informowania 100ug/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Jakość powietrza będzie  zła.

Link: do ostrzeżenia sporządzonego przez WCZK Katowice: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Komunikaty i ostrzeżenia / Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (katowice.uw.gov.pl)

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Pomoc osobom bezdomnym

Straż Miejska w Mikołowie w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie z uwagi na niskie temperatury i zbliżający się okres zimowy rozpoczęła akcję kontaktowania się z osobami bezdomnymi i sprawdzania w jakich warunkach bytują.

W trakcie czynności sprawdzane są miejsca w których przebywają osoby bezdomne, proponowana jest im pomoc, przekazywane są także informacje, gdzie znajdują się noclegownie, jadłodajnie (oraz informacje jak z tego można skorzystać ) itp. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, pomoc udzielana jest natychmiastowo na miejscu.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Pomoc bezdomnym – tel. 987

Apelujemy do mieszkańców: by informowali, gdzie gromadzą się osoby bezdomne – abyśmy wraz z MOPS Mikołów mogli do nich dotrzeć i udzielić niezbędnej pomocy.

1 listopada Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło bezpłatną infolinię dla osób bezdomnych. 987 – pod tym właśnie numerem można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Infolinia będzie funkcjonować całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmować swym zasięgiem całe województwo śląskie.

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Akcja „Znicz”

W dniu 30 października 2021r rozpoczęła się policyjna akcja „ZNICZ -2021”. Celem akcji „ZNICZ-2021” jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim odwiedzającym groby bliskich. Jak co roku w rejonach cmentarzy nastąpiła zmiana organizacji ruchu, pojawiła się również znacznie większa ilość pojazdów i pieszych – oraz zwiększona ilość patroli służb mundurowych.

Nasze działania skupiają się przede wszystkim na wspólnych z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie – patrolach w rejonach cmentarzy, zabezpieczaniu rejonów parkingów, zwracaniu uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, oraz udzielanie niezbędnych informacji uczestnikom ruchu drogowego zmierzającym w rejon nekropolii. Funkcjonariusze ponadto reagują na wszelkie przypadki zakłócania ładu i porządku publicznego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz