Pomagamy przy transporcie osób do szczepień

W trakcie obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem Covid-19, Strażnicy Miejscy pomagają również przy transporcie osób do szczepienia. Zdarzają się różne sytuacje przy których proszeni jesteśmy o udzielenie pomocy np. pomoc przy zniesieniu i wniesieniu osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zakończenie akcji zbiórki wody dla szpitala covidowego

W dniu 15 marca rozpoczęła się zbiórka wody mineralnej i źródlanej dla Szpitala Specjalistycznego Megrez z oddziałem covid-owym w Tychach. Akcja ta została zorganizowana przez Młodzieżową Radę Miejską w Mikołowie. W dniu 31 marca 2021r zakończono akcję w trakcie której zebrano ponad 1000 litrów wody, którą następnie dostarczono do Szpitala Specjalistycznego Megrez w Tychach.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zbiórka wody dla Szpitala z oddziałem „covid-owym”

W dniu 15 marca rozpoczęła się zbiórka wody mineralnej i źródlanej dla Szpitala Specjalistycznego Megrez z oddziałem covid-owym w Tychach.

Do biura Straży Miejskiej zaczęli przychodzić pierwsi darczyńcy, którzy przynosili po kilka lub nawet kilkanaście zgrzewek wody. W dniu dzisiejszym dwie sympatyczne Panie przekazały nam 19 zgrzewek wody ! W celu rozreklamowania tej szczytnej akcji obie Panie zgodziły się na umieszczenie zdjęcia na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy !

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zbiórka wody mineralnej dla Szpitala Specjalistycznego Megrez w Tychach

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Straż Miejska przypomina i rozdaje woreczki !

Strażnicy Miejscy w trakcie pełnionych przez siebie patroli dokonują sprawdzeń czy mieszkańcy stosują się do przepisów dotyczących zachowania czystości i porządku w mieście. Zwracamy uwagę na to czy właściciele psów sprzątają po swoich pupilach.

Przypominamy również, że w Komendzie Straży Miejskiej przy Rynek 7 można bezpłatnie uzyskać woreczki na psie odchody oraz wszystkie rodzaje worków do segregacji śmieci. W ostatnim czasie znacząco wzrosła ilość osób które do nas przychodzą szczególnie po worki na psie odchody, ale niezmiennym „powodzeniem” cieszą się również inne worki na odpady „segregowane”.

W przeciągu ostatniego czasu wszyscy napotkani przez nas właściciele psów posiadali przy sobie woreczki i stosowali się do obowiązujących przepisów porządkowych.

Dziękujemy !

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Bezprawne umieszczanie ogłoszeń

Strażnicy Miejscy w Mikołowie w dniu 15 marca 2021r ustalili i ukarali mandatem karnym osobę rozklejającą ogłoszenia w miejscach do tego nie przeznaczonych (latarnie uliczne itp). Sprawca został również zobowiązany do usunięcia przedmiotowych ogłoszeń.

Przypominamy:

Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.


§ 1a.  Podżeganie i pomocnictwo są karalne.


§ 2.  W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Straż Miejska przypomina, że ogłoszenia, plakaty, afisze, apele, ulotki, napisy, rysunki mogą być umieszczone w miejscach specjalnie do tego celu przeznaczonych i za zgodą właścicieli tych miejsc. Są to najczęściej tzw. słupy ogłoszeniowe lub tablice ogłoszeniowe.

W razie wątpliwości sprawę umieszczenia plakatów i ogłoszeń można skonsultować z Komendą Straży Miejskiej w Mikołowie ul. Rynek 7.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz