Ostrzeżenie o złej jakości powietrza

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU
Przekroczenie wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 09-10.11.2018 r.
Obszar aglomeracja rybnicko-jastrzębska (Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory), powiat mikołowski, powiat pszczyński, powiat rybnicki, powiat raciborski, powiat wodzisławski.
Przyczyny – Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA
W dniach 09-10.11.2018 r. (piątek, sobota) ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim, jakość powietrza będzie zła.

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zakończenie akcji „ZNICZ 2018”

W dniu 31 października 2018r rozpoczęła się policyjna akcja „ZNICZ 2018” i trwała do 04 listopada 2018r. Celem akcji „ZNICZ-2018” było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim odwiedzającym groby bliskich. Jak co roku w rejonach cmentarzy nastąpiła zmiana organizacji ruchu, pojawiła się również znacznie większa ilość pojazdów i pieszych – oraz zwiększona ilość patroli służb mundurowych.

Nasze działania skupiły się przede wszystkim na wspólnych z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji – patrolach w rejonach cmentarzy, zabezpieczaniu rejonów parkingów, zwracaniu uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, oraz udzielaniu niezbędnych informacji uczestnikom ruchu drogowego zmierzającym w rejon nekropolii.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

„Alarm bombowy” w Bazylice św. Wojciecha

W dniu 02 listopada 2018r Strażnicy Miejscy wraz z Policją, Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym zabezpieczali Bazylikę św. Wojciecha i jej okolice w związku z pozostawionym w Kościele pakunkiem z nieznaną zawartością (i podejrzeniem pozostawienia w Bazylice ładunku wybuchowego).

Po sprawdzeniu pakunku przez Policję i stwierdzeniu, że nie zawierał on materiałów niebezpiecznych – czynności zakończono około godziny 14.00.

 

Link: http://mikolow.naszemiasto.pl/artykul/mikolow-alarm-bombowy-w-bazylice-sw-wojciecha-ewakuacja,4866806,artgal,t,id,tm.html

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zmiana organizacji ruchu – akcja „ZNICZ 2018”

W dniu 31 października 2018r rozpoczęła się policyjna akcja „ZNICZ 2018”. Celem akcji „ZNICZ-2018” jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim odwiedzającym groby bliskich. Jak co roku w rejonach cmentarzy nastąpiła zmiana organizacji ruchu, pojawiła się również znacznie większa ilość pojazdów i pieszych – oraz zwiększona ilość patroli służb mundurowych.

Nasze działania skupiają się przede wszystkim na wspólnych z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji – patrolach w rejonach cmentarzy, zabezpieczaniu rejonów parkingów, zwracaniu uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, oraz udzielanie niezbędnych informacji uczestnikom ruchu drogowego zmierzającym w rejon nekropolii. Funkcjonariusze ponadto reagują na wszelkie przypadki zakłócania ładu i porządku publicznego.

Zmiana organizacji ruchu:

W związku z obchodami Wszystkich Świętych przewidziano zmiany organizacji ruchu drogowego na terenie Mikołowa i Borowej Wsi w następujących miejscach:

MIKOŁÓW

termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.10.2018r – 02.11.2018r.

  • Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Cmentarnej od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Janasa
  • Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Janasa od skrzyżowania z ul. Cmentarną i dalej wzdłuż os. Grunwaldzkiego, aż do wyjazdu na ul. Krakowską

BOROWA WIEŚ

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.10.2018r – 02.11.2018r.

  • Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Malinowej

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Wspólne służby z Policją

Strażnicy Miejscy pełnią służby z Policjantami Wydziału Ruchu Drogowego oraz Dzielnicowymi z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.

Patrole są kierowane do Centrum naszego miasta, a patrole nocne szczególnie na Sołectwa i Dzielnice.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Sezon grzewczy w pełni

W związku z nastaniem sezonu grzewczego przypominamy Państwu szereg cennych dla gospodarstw domowych informacji, które możecie Państwo znaleźć w zakładce Porady na naszej stronie internetowej lub użyć poniższego bezpośredniego linku przenoszącego do tej zakładki.

Link;

http://strazmiejska.mikolow.eu/porady-2/spalanie-w-piecach-domowych/

Opublikowano Aktualności | Skomentuj