Ostrzeżenie WCZK o pogorszonej jakości powietrza (powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania)

W dniu 30.12.2020r w Rybniku nastąpiło przekroczenie (128ug/m3) progu informowania (100ug/m3) pyłu PM10 w powietrzu.

W dniu 31.12.2020r nie prognozuje się występowania ryzyka przekroczenia poziomu informowania (100ug/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Link: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Komunikaty i ostrzeżenia / Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (katowice.uw.gov.pl)

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Pomoc potrzebującym

W dniu 21 grudnia 2020 w godzinach wieczorowych Straż Miejska została poinformowana, że przy ul. Gliwickiej błąka się jakiś mężczyzna. Na miejsce wysłano patrol który ustalił, że mężczyzna jest osobą bezdomną i szuka schronienia. Wezwane Pogotowie Ratunkowe przebadało mężczyznę pod względem medycznym i następnie odwieziono go do noclegowni w Będzinie.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wspólne patrole z Policją

Strażnicy Miejscy od początku wystąpienia pandemii odbywają szereg dodatkowych służb i realizują wiele zadań zadań ściśle związanych z profilaktyką zakażenia COVID-19. Między innymi pełnią także dodatkowe służby mieszane z Policjantami Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Podczas tych służb realizowane są między innymi kontrole osób przebywających na kwarantannach i izolacjach związanych z COVID-19.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wspólnie z MOPS i DDP pomagamy w codziennym dostarczaniu żywności potrzebującym

W porozumieniu z Domem Dziennej Pomocy – Strażnicy Miejscy każdego dnia w godzinach rannych rozwożą żywność osobom wskazanym przez tą instytucję. W okresie przedświątecznym dostarczamy dodatkowo w godzinach przedpołudniowych posiłki dla potrzebujących przygotowane przez MOPS.

We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pomagamy również (w razie zaistnienia potrzeby) dowozić żywność oraz wynosić śmieci – osobom będącym w kwarantannie domowej (izolacja o charakterze profilaktycznym) lub przebywających w izolacji – dla których tego typu czynności są bardzo często niemożliwe do samodzielnego zrealizowania.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wspólne patrole z Policją

Strażnicy Miejscy od początku wystąpienia pandemii odbywają szereg dodatkowych służb i realizują wiele zadań zadań ściśle związanych z profilaktyką zakażenia COVID-19. Między innymi pełnią także dodatkowe służby mieszane z Policjantami Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Podczas tych służb realizowane są między innymi kontrole osób przebywających na kwarantannach i izolacjach związanych z COVID-19.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych

Straż Miejska w Mikołowie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie z uwagi na zbliżający się okres zimowy kontynuuje akcję kontaktowania się z osobami bezdomnymi i sprawdzania w jakich warunkach bytują.

W trakcie czynności sprawdzane są miejsca w których mogą przebywać osoby bezdomne, a w razie ich zastania: proponowana jest im pomoc, przekazywane są także informacje, gdzie znajdują się noclegownie, jadłodajnie (oraz informacje jak z tego można skorzystać ) itp. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, pomoc udzielana jest natychmiastowo na miejscu.

Skontrolowano znane nam miejsca gdzie wcześniej przebywały takie osoby. Czynności takie będą kontynuowane – jak każdego roku.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz