Narada Roczna w KPP Mikołów

W dniu 21 stycznia 2020r przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w corocznej naradzie podsumowującej pracę Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Naradę poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie. Obecni byli; I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Pani Prokurator Prokuratury Rejonowej, Samorządowcy, zaproszeni Komendanci innych służb oraz Komendanci Komisariatów Policji, Naczelnicy i Kierownicy z Komendy Powiatowej Policji.

W czasie spotkania dokonano podsumowania minionego roku, pod względem działalności Komendy oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu.

Zdjęcie: Straż Miejska Mikołów

Zdjęcie: KPP Mikołów

Link do relacji;

http://www.mikolow.slaska.policja.gov.pl/k15/informacje/wiadomosci/278655,Odprawa-roczna-policjantow-garnizonu-mikolowskiego.html

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Obrócone znaki drogowe

W trakcie codziennych patroli Strażnicy Miejscy bardzo często ujawniają obrócone znaki drogowe. Niestety są to ciągle powtarzające się incydenty.

W dniach od 05 grudnia 2019r do 27 stycznia 2020r patrol Straży Miejskiej ujawnił w Centrum miasta oraz w Sołectwach 10 obróconych lub uszkodzonych znaków drogowych, w przeciągu roku takich przypadków jest około stu.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego – znaki zostały na miejscu obrócone do pozycji prawidłowej. Uszkodzony znak został zgłoszony Zarządcy Drogi celem jego natychmiastowej naprawy.

Warto zwrócić uwagę, że wiele odwracanych przez wandali znaków ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego np. znak  przejście dla pieszych, ustąp pierwszeństwa przejazdu itp. Takie negatywne zachowania mogą spowodować bardzo poważne zagrożenie na drodze.

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zakończono działania „Bezpieczne Ferie” wznowiono „Bezpieczna droga do szkoły”

Od dnia 11 stycznia 2020r Straż Miejska wraz z Policją prowadziła działania p/k „Bezpieczne Ferie”. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w trakcie naszych czynności dokonujemy sprawdzeń miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży np. placów zabaw, okolic zbiorników wodnych, boisk szkolnych, Parku Planty itp.

Po zakończonych feriach zimowych od dnia 27 stycznia 2020r wznowiono akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Strażnicy Miejscy od poniedziałku do piątku pomagają bezpiecznie przechodzić dzieciom na przejściach dla pieszych w rejonie ul. św. Wojciecha i ul. Musioła. W miarę możliwości kadrowych prowadzone są również patrole piesze Parku Planty.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Pomoc bezdomnym

W dniu 02 stycznia 2020r Straż Miejska w Mikołowie z uwagi na zimowe przymrozki przeprowadziła kolejną akcję kontaktowania się z osobami bezdomnymi i sprawdzania w jakich warunkach bytują.

W trakcie czynności sprawdzane są miejsca w których mogą przebywać osoby bezdomne, proponowana jest im pomoc, przekazywane są także informacje, gdzie znajdują się noclegownie, jadłodajnie (oraz informacje jak z tego można skorzystać ) itp. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, pomoc udzielana jest natychmiastowo na miejscu.

W godzinach rannych skontrolowano kilka znanych nam miejsc gdzie mogą przebywać takie osoby. Czynności takie będą kontynuowane.

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Kontrole spalania w piecach i działania edukacyjne w 2019r

Od 01.01.2019r do 31.12.2019r Straż Miejska w Mikołowie przeprowadziła 269 kontroli spalania w piecach (z których sporządzono protokół na zasadzie art. 380 Prawo Ochrony Środowiska). W trakcie tych kontroli ujawniono 14 przypadków spalania odpadów (w znacznej większości była to sklejka i płyty wiórowe).

Ponadto w 2019r przeprowadzono dodatkowo 117 interwencji w sprawie zadymienia, które nie zostały potwierdzone, oraz 32 interwencje dotyczące spalania (trawy, liści, odpadów) na zewnątrz gdzie ujawniono 18 przypadków nieprawidłowości (w większości spalane były odpady zielone).

W trakcie każdej z kontroli spalania w piecu ustalany jest termin wymiany pieca, jeśli jest taka potrzeba przekazywane są ulotki na temat ekologicznego sposobu palenia w piecu, naklejane naklejki przypominające o terminie wymiany pieca, przeprowadzane są rozmowy na temat sposobu palenia ekologicznego oraz w sprawie Uchwały „antysmogowej”.  W miesiącach październik, listopad, grudzień przeprowadzono w kilku miejscach na terenie Mikołowa spotkania z mieszkańcami dot. ekologicznego palenia w piecach i Uchwały „antysmogowej”. W całym 2019r przeprowadzono dodatkowo szereg działań medialnych w tym. pokazy ekologicznego palenia w piecach i zastosowania kamery termowizyjnej do ograniczenia strat ciepła w budynkach, przeprowadzone zostały działania „ekologiczne” we wszystkich szkołach na terenie Mikołowa – gdzie również rozdane zostały ulotki dot. ekologii.

Opisy części z tych działań są umieszczone na stronie www.strazmiejska.mikolow.eu

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Kontrole spalania w piecach

Bardzo często trzymujemy zgłoszenia z prośbą o podjęcie interwencji skontrolowania co jest spalanie w piecach budynków z których kominów wydobywa się DYM. Strażnicy w każdym z takich przypadków udali się na miejsce, właściciele posesji, bez jakichkolwiek problemów udostępniali do kontroli piece.

W znacznej większości przypadków w piecach NIE BYŁY SPALANE JAKIEKOLWIEK ODPADY LUB PALIWO NIEDOZWOLONE (ujawniano węgiel, czasem drewno), w popiele nie stwierdzano śladów świadczących o spalaniu odpadów. Na składzie znajdował się węgiel i (lub) drewno. Ponadto nie ujawniano jakichkolwiek śladów świadczących czy też sugerujących możliwość spalania odpadów czy paliw niedozwolonych !

Warto dodać, że nie każdy dym (nawet gęsty, czarny, żółty czy też innego koloru) to dym pochodzący ze spalania odpadów, czy paliw niedozwolonych.

Link: http://strazmiejska.mikolow.eu/pokaz-ekologicznego-spalania-wegla-filmik/

W trakcie kontroli przekazujemy również ulotki dotyczące ekologicznego spalania w piecach oraz umieszczamy na wybranych piecach naklejki informujące o konieczności wymiany pieca w określonym terminie.

Warto przypomnieć:

Harmonogram wymiany kotłów:

  • do końca 2021 roku należy wymienić kotły niespełniające żadnych norm emisji ponad 10-letnie lub bez tabliczek znamionowych,
  • do końca 2023 roku należy wymienić kotły niespełniające żadnych norm emisji 5-10 letnie,
  • do końca 2025 roku należy wymienić kotły niespełniające żadnych norm emisji młodsze niż 5-letnie,
  • kotły 3 i 4 klasy mogą być eksploatowane do końca 2027 roku,
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz