Komendant

komendant: mgr Bogusław Łuczyk

z-ca komendanta: mgr Janusz Grzymała

tel.: 32 226 02 91