Apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach prosi;

OZDROWIEŃCY

Potrzebne osocze od osób, które przechorowały COVID-19 lub przebyły bezobjawowo zakażenie koronawirusem SARS COV-2. Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi objawami zakażenia.

Bardzo prosimy o telefoniczny kontakt z RCKiK w Katowicach wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki:

-ogólne:
1. wiek od 18 do 60 lat
2. kryteria zdrowotne takie, jak dla honorowych dawców krwi ( wykaz dyskwalifikacji stałych i tymczasowych jest dostępny na naszej stronie internetowej www.rckik-katowice.pl w zakładce krwiodawca)

-szczegółowe:
1. osoby po przechorowaniu COVID-19, dysponujące pozytywnym wynikiem wymazu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR ? po upływie minimum 28 dni od pełnego ustąpienia objawów lub zakończenia izolacji i po zakończonym leczeniu
2. osoby po bezobjawowym zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 z pozytywnym wynikiem badania na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 po upływie minimum 14 dni od uzyskania pozytywnego wyniku badania
3. osoby z rozpoznanym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na podstawie pozytywnego wyniku wymazu metodą PCR ? po upływie minimum 14 dni od uzyskania powtarzalnie ujemnego wyniku wymazu metodą PCR

Numery telefonów dla ozdrowieńców dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30:
Komórkowy 726 227 229
Komórkowy 607 619 718
Komórkowy 607 678 519
Stacjonarny 32 208 74 19

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.