Bezpieczny sposób dowozu i „wysadzania” dzieci przy SP nr 3.

Wspólnie z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 3 przygotowano i wprowadzono ulotkę dla rodziców dowożących i „wysadzających” dzieci na jezdni – przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 3.

U W A G A !

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 i Straż Miejska w Mikołowie informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zatrzymywanie pojazdu na pasie ruchu (przed szkołą) w miejscu do tego nie przeznaczonym – w celu „wysadzania dzieci” jest wykroczeniem min. z art. 90 Kodeksu Wykroczeń i podlega karze grzywny.

W celu wyeliminowania tego problemu informujemy, iż w bezpieczny sposób dziecko można „wysadzić” z pojazdu na parkingu przy krytej pływalni (szczegóły w mapce poniżej). Następnie dziecko w bezpieczny sposób pod opieką osoby przepuszczającej przez pasy tzw. „STOPKI” zostanie przeprowadzone przez jezdnię (ul. Konstytucji 3 Maja) po czym uda się w dalszą drogę do szkoły.
Bardzo prosimy o korzystanie z tej bezpiecznej formy dowozu dzieci do szkoły – ponieważ dotychczasowa forma dowozu nie jest bezpieczna ani dla dzieci ani dla innych użytkowników ruchu (a w przypadku oblodzenia drogi może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych).
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3
i Straż Miejska w Mikołowie

skanuj0020p

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.