Bezprawne umieszczanie ogłoszeń

W dniu 20.10.2015r patrol Straży Miejskiej stwierdził nieprawidłowości w umieszczaniu ogłoszeń reklamowych na terenie Mikołowa. Ogłoszenia (reklamy) były umieszczone na słupach i skrzynkach energetycznych czyli w miejscach do tego nie wyznaczonych.

Strażnicy ujęli na gorącym uczynku – sprawcę przedmiotowego wykroczenia – nałożono na niego grzywnę w postaci mandatu karnego.

plakaty straż

Przypominamy:

Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.


§ 1a.  Podżeganie i pomocnictwo są karalne.


§ 2.  W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Straż Miejska przypomina, że ogłoszenia, plakaty, afisze, apele, ulotki, napisy, rysunki mogą być umieszczone w miejscach specjalnie do tego celu przeznaczonych i za zgodą właścicieli tych miejsc. Są to najczęściej tzw. słupy ogłoszeniowe lub tablice ogłoszeniowe.

W razie wątpliwości sprawę umieszczenia plakatów i ogłoszeń można skonsultować z Komendą Straży Miejskiej w Mikołowie ul. Rynek 7.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.