Ostrzeżenie WCZK o pogorszonej jakości powietrza (ALARM SMOGOWY III stopnia)

W dniach 09.02.2021r od godziny 09.00 do 10.02.2021r godzina 24.00 występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 150ug/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Jakość powietrza będzie bardzo zła.

W przypadku wystąpienia dużego smogu i przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu, w celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami. W takiej sytuacji zalecane jest również powstrzymanie się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.

Z kolei w przypadku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10, ze względu na bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami do niezbędnego minimum.

Link: do ostrzeżenia sporządzonego przez WCZK Katowice: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ? Komunikaty i ostrzeżenia / Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (katowice.uw.gov.pl)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.