Ostrzeżenie WCZK o pogorszonej jakości powietrza (powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania)

W dniu 30.12.2020r w Rybniku nastąpiło przekroczenie (128ug/m3) progu informowania (100ug/m3) pyłu PM10 w powietrzu.

W dniu 31.12.2020r nie prognozuje się występowania ryzyka przekroczenia poziomu informowania (100ug/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Link: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Komunikaty i ostrzeżenia / Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (katowice.uw.gov.pl)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.