Place zabaw – NIE dla zwierząt

Straż Miejska otrzymała ostatnio zgłoszenie, że na plac zabaw na Kamionce wchodzą osoby ze swoimi zwierzęcymi pupilami. Patrol nie potwierdził zgłoszenia, jednak przypominamy, że place zabaw służą naszym dzieciom. Zabawa dzieci w piaskownicy gdzie znajdują się psie lub kocie odchody – wiąże się z problemem nie tylko „estetycznym” ale również z zagrożeniem mikrobiologicznym.

Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje: w odchodach psów występują drobnoustroje, które mogą być przyczyną chorób zakaźnych i pasożytniczych u ludzi. W kale psim stwierdzono m.in. występowanie drobnoustrojów, będących przyczyną toksokarozy i tasiemczycy, a także bakterii chorobotwórczych m.in.: Campylobacter, Salmonella i Yersinia. Koty zaś mogą przenosić liczne chorobotwórcze bakterie, grzyby, pierwotniaki i inne pasożyty w tym glistę kocią (Toxocara cati), toksoplazmę (Toxoplasma gondii), lamblie (Giardia intestinalis). Pomyślmy o tym nim wprowadzimy nasze zwierzęta do piaskownicy na placu zabaw.

100_8593

Przypominamy, że: Ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach określa: w art. 4. 1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej ?regulaminem?; regulamin jest aktem prawa miejscowego.
2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: pkt 6: obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Uchwała Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016r w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mikołów, określa w Rozdziale 5 obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 13 pkt 4 Zabrania się przebywania zwierząt domowych na terenach placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk szkolnych, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów ustalonych przez zarządców nieruchomości. 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.