Co zrobić z wrakiem samochodu parkującym na drodze ?

Co można zrobić w sprawie porzuconych pojazdów – wraków ?

Samochody przez wiele lat były traktowane jako inwestycja, towar luksusowy. W ostatnich latach sytuacja całkowicie się zmieniła, pojazdy szybko tracą na wartości, ich utrzymanie i ubezpieczenie jest drogie – nie jest to więc inwestycja. Samochód nie jest dzisiaj również towarem luksusowym, można kupić jeżdżący samochód za jedną wypłatę, a nawet taniej. W Polsce zarejestrowanych jest prawie 20 mln samochodów osobowych. W niektórych rodzinach jest po kilka samochodów. Zdarzają się przypadki porzucania samochodów w celu wyzbycia się ich w sposób nielegalny.

Co zrobić gdy jakiś pojazd od długiego czasu stoi nieużywany w jakimś miejscu?

Konieczne jest ustalenie do kogo należy teren na którym stoi samochód. Czy jest to teren np. Spółdzielni Mieszkaniowej, teren prywatny, teren Gminy czy droga.

Straż Miejska zajmuje się pojazdami nieużytkowanymi stojącymi na drodze publicznej, lub drodze w strefie ruchu i strefie zamieszkania.

Gdy pojazd stoi w miejscu niezaliczonym do; dróg publicznych, stref ruchu i stref zamieszkania – nie jest możliwe usunięcie pojazdu na podstawie art. 50a PRD.

Gdy okaże się, że miejsce pozostawienia pojazdu spełnia warunki określone w art. 50a PRD wtedy Straż Miejska ustala jego właściciela. Najczęściej to jedna z najdłuższych procedur w tego typu sprawach. Niestety bardzo często zdarza się, że pojazdy były odsprzedawane i nie zostały przerejestrowane przez nowego nabywcę, czasem okazuje się, że właściciel pojazdu zmarł i toczą się sprawy spadkowe. Po ustaleniu ostatniego właściciela (nabywcy) pojazdu prowadzona jest z nim formalna korespondencja zmierzająca do usunięcia przez niego pojazdu.

Policja może usuwać pojazdy również na podstawie art. 130a PRD przesłanki usunięcia pojazdu określone w art.130a PRD mają charakter szerszy, należą do nich m.in. pozostawienie pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Decyzję o usunięciu Policjant podejmuje na miejscu.

Zwięzła instrukcja co zrobić gdy jakiś pojazd od długiego czasu stoi nieużywany w jakimś miejscu?

1. Ustalić do kogo należy teren na którym stoi pojazd (droga, teren prywatny, parking itp.)

2. Jeśli to teren prywatny czy np. Spółdzielni – zgłosić to właścicielowi terenu.

3. Jeśli to droga publiczna (droga w strefie ruchu i strefie zamieszkania) – zgłosić Straży Miejskiej (lub Policji).

4. Straż Miejska wykona stosowne czynności i sprawdzenia w tej sprawie. Czynności takie są długotrwałe i mogą trwać nawet wiele miesięcy.

5. Jeśli pozostawienie pojazdu wyczerpie wszystkie znamiona art. 50a PRD pojazd zostanie zgodnie z procedurą usunięty

Przykład z 2023r: podjęto czynności wobec 35 nieużytkowanych pojazdów których stan wskazywał na to, że mogą być porzucone przez właścicieli. Po przeprowadzeniu szczegółowych czynności okazało się, że tylko 2 pojazdy były wrakami porzuconymi przez właścicieli. Te 2 pojazdy zostały usunięte z drogi.

Przepisy: art. 50a Prawo o ruchu drogowym

Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.