WAŻNE – Informacja dla zgłaszających interwencje w Straży Miejskiej

Straż Miejska w Mikołowie reaguje na wszystkie zgłoszenia, bez zbędnej zwłoki reagujemy na zgłoszenia dotyczące zagrożenia życia i zdrowia, ale w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego reagowanie w pozostałych sprawach porządkowych i ochrony środowiska ? następuje po wcześniejszym rozważeniu czy bezwzględnie niezbędne jest podjęcie tego typu interwencji i czy jej podjęcie nie spowoduje niewspółmiernie większego zagrożenia epidemicznego dla mieszkańców naszego miasta.

Warto dodać, że Straż Miejska jest służbą której pracownicy w trakcie wykonywania swoich czynności służbowych mają kontakt z bardzo dużą ilością ludzi.

Bezpośredni kontakt z dużą ilością ludzi zwielokrotnia ryzyko zakażenia się wirusem ? dlatego też dla dobra zdrowia publicznego (zdrowia mieszkańców naszego miasta), powinniśmy ograniczyć takie kontakty do naprawdę niezbędnego minimum.

Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemicznego Straż Miejska stosuje procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.

W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej, której zwalczanie wymaga podjęcia skoordynowanego działania podejmuje się niezbędne do podjęcia działania służące zapobieganiu i kontroli chorób zakaźnych i wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia skuteczności tych działań.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.