Zabłąkany pies

W dniu dzisiejszym Strażnicy Miejscy na ul. Kolejowej w Mikołowie odnaleźli zabłąkanego psa. Za pomocą czytnika „chipów” posiadanego przez Straż Miejską – ustalono właściciela, który odebrał swojego czworonoga. Na właściciela nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego z art. 77 Kodeksu Wykroczeń.

Przypominamy:

 

Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakładają na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń, oraz Uchwała nr XXIII/490/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30.10.2012r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów .

Art. 77 Kodeksu Wykroczeń:  Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Odpowiedzialność za to wykroczenie jest zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnej.

Regulamin utrzymania czystości i porządku (…): § 12. 1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych.
2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.
3. Zakazuje się wprowadzenia psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości ( placówki czy obiektu). Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników, z których pomocy korzystają osoby niepełnosprawne.
4. Zakazuje się wyprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

Treść wskazanych wyżej przepisów nie czyni od tej zasady żadnych wyjątków, nawet w przypadku, kiedy pies jest ułożony, właściciel potrafi nad nim zapanować i należy do rasy powszechnie uznawanej za łagodną i przyjazną.

P1020815 1

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.